• English
 • български

Какво означава „превенция на изоставянето“ от речника на социалните работници? Какво се случва с новородено бебе, ако майка му се колебае дали ще се справи с отглеждането му и вече няма Дом за бебета? Как помага на децата и семействата една социална услуга със сложното име Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства? Прочетете историята на малката Д.!

Случай по предотвратяване на изоставянето на новородено дете

Д. Н. е родена през месец май. В родилно отделение майка й заявява намерение да я изостави поради липса на подкрепяща среда. Сигналът е посетен от социални работници от ОЗД и ЦОП, които успяват да убедят родилката, че детето трябва да се отглежда в собственото си семейство, а социалната услуга ще оказва подкрепа на грижещите се. На следващия ден майката С. Д. съобщава решението си, че ще се грижи за дъщеричката си.

Веднага след изписването на двойката майка и бебе от АГК те са насочени към социална услуга в ЦОП към КСУДС – Русе. Още при първото домашно посещение става ясно, че бебето е с ДГ „Катаракта двустранно”.

Условия на живот

Майката и детето живеят заедно с бабата и дядото по м.л. на бебето в наследствен апартамент на дядото. Семейството ползва стая и кухня. С подкрепата на социалната услуга използваните помещения бяха подредени, мебелите разместени /в жилището има складирани много вещи, тъй като понякога дядото по м.л. ги събира от контейнерите/. В стаята бе освободено пространство и бе поставено детско легло, дарение от ЦОП. При домашните посещения се отчита, че бабата по м.л. /основният грижещ се за Д. Н./ се вслушва в съветите на екипа на ЦОП и поддържа добър ред и хигиена. Детето се облича с подходящи и чисти дрехи, дарение от социалната услуга. При интензивните посещения грижещата бе консултирана и за необходимостта да се спазва постоянен дневен режим за Д. Н., като тя се старае да го следва.

Семейни и социални взаимоотношения

С. Д. е единствено дете на родителите си. Семейството се определят като представители на турския етнос, силно вярващи мюсюлмани.

Д. Н. е първото дете на 18-годишната майка. В грижите за бебето помага и неговата прабаба по м.л., която живее в близост до клиентите.

Част от работата на екипа от ЦОП бе в посока изграждане на емоционална връзка майка – дете, тъй като след раждането се наблюдаваше дистанцираност от страна на С. Д. в посока грижите за дъщеричката й, тя бе плаха и нерешителна в действията си. Оставила бе грижите за новороденото изцяло на своята майка. Важно бе да се работи в посока адаптация на младата майка към новата семейна ситуация, за да може бебето да получава майчина ласка и грижа. През периода юли – октомври 2018 г. С. Д. работи при леля си в Германия, но продължи да се интересува от детето си, като поддържаше телефонна връзка с екипа на ЦОП, за да може да получава информация за здравословното състояние на бебето. Консултациите с майката продължаваха и по телефона, като след завръщането й от Р Германия тя за определено време сама пое грижата за дъщеричката си.

Семейството е задружно и сплотено, като бабата по м.л. казва, че за нея и съпруга й, Д. Н. е много важна и са категорични, че дори дъщеря им отново да пожелае да изостави детето, те ще продължат да се грижат за внучката си.

И към момента Д. Н. получава обичта на всички членове на разширеното семейство.

Познавателно развитие и поведение

Предвид заболяването, момиченцето не може да осъществява контакт с очи, въпреки че реагира на светлина с по-чести премигвания. Търси източник на шум, като се вслушва от къде идва шума и се обръща към него. При поставена играчка в ръцете ѝ, Д. Н. умее да я стисне, като извършва няколко движения заедно с нея. Бебето сигнализира за състоянието си на дискомфорт (колики, глад и пр.), като плаче, дърпа главата си назад или се присвива. Спира да плаче и утихва, когато го успокояват. Детето реагира позитивно на стимулация като масаж, баня и гимнастика, за което майката и бабата са информирани и насърчени да го правят.

От екипа на ЦОП са давани съвети как да се стимулира познавателното развитие на бебето, дарявани са дрънкалки, музикални играчки, играчки, развиващи фината моторика и такива, при които да се използват другите сетива. В процеса на работа по случая е проведена консултативна робота с майката в посока изграждане на повече увереност и ангажираност, свързана с необходимостта от адекватно посрещане на специфичните здравни потребности на Д. Н.

Физическо и психическо здраве

В АГК на Д. Н. е поставена диагноза „Катаракта двустранно” с мнение за консулт със специалист в гр. Варна. Благодарение на интензивната работа по случая, на подкрепата на различни институции и дарители, специфичните здравни потребности на Д. Н. са посрещани през периода на работа със семейството й. Оказана е подкрепа за:

 • консулт в гр. Варна, осъществен с подкрепата на ДСП /отпусната е еднократна помощ за пътуването/, на ЦОП и със съдействието на Лумос. След провеждането му, бебето е насочено за изследвания в Александровска болница в гр. София;

 • през м. юни 2018 г. Д. Н. е хоспитализирана два пъти в Александровска болница, придружена от баба си по м.л. След преглед на очите под пълна анестезия е поставена диагноза „Конгентална глаукома” със становище от ЛКК- Детско очно отделение, за оперативно лечение на дясно око в спешен порядък, в чужбина. Детето е насочено към фонда за лечение на деца в чужбина;

 • поддържани са непрекъснати контакти с фонда за лечение на деца относно спешността от оперативни интервенции на Д. Н.;

 • интензивна работа по осигуряването на необходимата документация по подготовката за заминаването на Д. Н., превод на английски език на епикризите на детето и пълномощните от майката, попълване на документи на английски език с ресурса на екипа на ЦОП;

 • направени медицински застраховки на детето и бабата по м.л.;

 • съдействие от страна на началник ОЗД и началник сектор БДС към ОДМВР за получаване паспорта на бебето в отсъствието на родителя;

 • интензивни домашни посещения преди заминаването на Д. Н. и баба й за клиниката в Белгия, инструкции /писмени и устни/ относно пътуването, интензивни консултации във връзка с отказа на бабата да пътува сама с бебето /без друг придружител/;

 • осигуряване на ресурс за оказване на помощ на клиентите на летище София;

 • извършени две оперативни интервенции на бебето в клиника в Антверпен, Белгия, на 20 и 21.08.2018 г.;

 • поддържане на контакт на социалния работник с майката и лелята в Германия;

 • през м. септември 2018 г. две хоспитализации в Александровска болница;

 • съдействие на неправителствената организация „Надежда и домове за децата – клон България” за транспортиране на клиентите в гр. София до болницата и обратно до автогарата;

 • непрекъснати консултации със семейството за важността стриктно да се спазват назначените консулти и лечения на детето;

 • през м. октомври 2018 г. – хоспитализация на детето в ПО на УМБАЛ „Канев”, Русе, поради поддържане на висока температура и кашлица;

 • подготвени и подадени документи за явяването на Д. Н. пред ТЕЛК;

 • придружаване и поддържане на постоянен контакт с личния лекар на Д. Н.;

 • закупуване на предписани медикаменти;

 • интензивни домашни посещения за обясняване нагледно как да се прилага предписаното лечение;

 • съдействие, транспортиране за извършване на необходимите изследвания и консулти при различни медицински специалисти;

 • поддържане на контакти с лечебните заведения – клиника в Белгия, Александровска болница и др.;

 • съдействие за явяване на детето на ТЕЛК.

Трудова заетост и икономика на домакинството

Майката получава месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7(1) и чл. 8 (1) от ЗСПД, на обща стойност 140 лв. Прародителите не са трудово ангажирани, като същите нямат регистрации в ДБТ. Дядото по м.л. подържа стопанска постройка на свой познат в местност извън гр. Русе, където гледа и няколко техни кози.

Предвид финансовите затруднения, които изпитва семейството и предстоящото пътуване до Белгия за извършване на оперативни интервенции, с ресурса на екипа на ЦОП бе намерено дарителско семейство, което помогна финансово, както и материално /памперси, адаптирано мляко, детска козметика, играчки/ за Д. Н.

Оказано е съдействие и придружаване на бабата по б.л. до първи район на „Социална закрила”, за подаване молба за изплащане на помощи по чл. 17 от ППЗСП.

През периода семейството е подпомагано ежемесечно с адаптирано мляко, памперси и детски дрехи, кошница за пренасяне на бебето.

 

Работата на екипа на ЦОП със семейството продължава, като към момента е преодолян риска от изоставяне на бебето. Специалистите подкрепят детето и грижещите се в посока адекватно посрещане на неговите специфични здравни потребности. При предоставяне на социалната услуга екипът от ЦОП продължи да оказва интензивна подкрепа на семейството при посрещане на нуждите на детето, като активно съдейства и за осъществяването на своевременни медицински прегледи и консулти както за установения очен проблем, така и при други заболявания, които изискваха медицинска намеса.

Базовите потребности на детето Д. Н. продължават да се задоволяват с финансовата и материална подкрепа от страна на социалната услуга, като семейството е подпомагано и от дарители. Всички стъпки в този процес на работа бяха договаряни с клиентите и въпреки трудностите, които изпитваха те изпълняваха съответните ангажименти в името на това детето да се чувства добре и да се повлияе на зрителния проблем. Прави впечатление силната емоционална връзка, която се създава между майката и детето, както и между прародителите и Д.Н. Получавайки обичта на близките си и с правилното стимулиране, Д. Н. се развива в норма за календарната си възраст, расте в своето семейство, което с подкрепата на ангажираните институции гарантира щастливото й детство.