• English
  • български

web_cloutiesnearhealingwellСдружение с нестопанска цел Еквилибриум представи изложба на тема „Белите и червени нишки, които свързват всички култури”.

По време на първия семинар „Институции и организации на Европейския Съюз”, проведен в края на миналата година, Председателят на СНЦ Еквилибриум сподели, почти на шега, пред младите участници в обучението, че Великобритания също има своите мартеници, както и България. Като доказателство той им показа тази снимка.

Паралелите между древната българска традиция и келтските обреди, съхранени и до ден днешен във Великобритания, са впечатляващи. Много древни цивилизации виждат символика в съчетаването на бяло и червено. И днес племенните общества по света продължават тази практика. Цветовият символизъм присъства във всички утвърдени религиозни практики и днес е част от съвременната популярна култура, /дори и да не си даваме винаги сметка за това/. Изложбата, която Еквилибриум предложи на вниманието на жителите и гостите на Русе от 28 февруари до 2 март 2008 г., изследва темата в нейната цялост – от древността до съвремието. Чрез нея отбелязахме гордия факт, че българският народ е успял да съхрани един от най-въздействащите човешки символи, за който може да се твърди, че символизира природата на самия човек – единството на материалност /тяло, червено/ и духовност /душа, бяло/.

След официалното закриване на изложбата, експонатите могат да бъдат разгледани в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.