• English
  • български

Етно

  • Музикални и театрални спектакли и младежки дейности в села със смесено население 

Виж още…

  • Клубове по интереси и празници в Комплекс за социални услуги, Русе

Виж още…

  • Празници в ромските общности в община Русе, посветени на родителите и децата 

Виж още…

Галерия