• English
  • български

D_Bisset_Destsko_uchastie.pdfpdf-buttonУчастието на децата е фундаментален принцип на Конвенцията на Обединените нации за правата на детето.

„Правата за участие”, залегнали в Конвенцията, са обобщени от УНИЦЕФ така: „Децата имат право на свободно изразяване на мнението си и имат право да бъдат чути по въпроси, засягащи техния социален, икономически, религиозен, културен и политически живот. Правата на участие включват правото на изказване на мнение и на изслушване, правото на информация и свобода на сдружаване”.

Този дискусионен материал за привличане на децата се пише във време, когато ръководителите на западното общество (от двете страни на Атлантическия океан) са принудени да направят радикална преоценка на развитието на институционалните и социални взаимоотношения между възрастните и децата. Някои коментатори твърдят, че широко разпространената колебливост, необмисленото изпълнение на всякакви инициативи, насочени към децата и мултиплицирането на всякакви съвети, комитети и организации, занимаващи се с процеса на отглеждане, социализиране и възпитание на децата, са сигнал за криза на авторитета на възрастните.

Електронен вариант на книгата на Дейвид Бисет „Участието на децата – лесно като детска игра“ можете да намерите тук. Ако желаете да получите оригиналното издание, моля, пишете ни на е-mail office@eq-bg.com или d.bisset@eq-bg.com