• English
  • български

Новини ЦНСТДМУ

лого-надеждаилюбовТрима младежи с увреждания, живеещи в двете къщички от семеен тип „Любов“ и „Надежда“  и завършили 8 клас в Помощното училище, ще продължат образованието си през новата учебна година в специализираните паралелки на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“.

В новооткритите от училището класове, младежите ще получат възможността да придобият нови знания и умения в специалностите „Производство на облекло“ и „Шивачество“.

Особено важно за „Еквилибриум“, доставчик на социалната услуга в двата центъра от 01.04.2015 г., е че тези младежи,…

folded-arrow1

IMG_20150727_121651От първи април 2015 г. СНЦ „Еквилибриум“ пое управлението на ЦНСТДМУ „Надежда“ и „Любов“, изградени по проект „Нашите деца са нашата отговорност- разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в Община Русе“.

„Еквилибриум“ следва философията на подхода към хората с увреждане, наречен IMPACT: ИНОВАТИВНА Innovative), МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА (Multidisciplinary), ПЕРСОНАЛНО НАСОЧЕНА (Personalised), АКТИВНА (Active), ПРОДЪЛЖИТЕЛНА (Continuous), ТРАНСФОРМАЦИЯ (Transformation) на живота на децата и младежите със специални потребности.

Историята на Нора…

folded-arrow1

20150721_194313Неузнаваеми и усмихнати, облагородени и различни се завърнаха децата и младежите с увреждания от летния лагер в лесопарк „Липник“.

„Еквилибриум“ е доставчик на услугите в двете къщички от семеен тип – „Надежда“ и  „Любов“ от  1 април тази година, но екипът участва като външни специалисти в най-тежкия процес на адаптация на децата и младежите, настанени  по проекта на Община Русе – „Нашите деца са наша отговорност-разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от…

folded-arrow1