• English
  • български

Следвайки убеждението си, че хората със специални нужди могат да се учат, да израстват и да бъдат приемани като ценни членове на обществото ни, въпреки затрудненията и тежките увреждания които имат, ние от „Еквилибриум“ търсим различни алтернативни методи за улесняване начина на живот и подобряване качеството на грижата за нашите младежи в центровете „Надежда“ и „Любов“.

В края на 2019 г. центровете бяха посетени от представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“. Доц. д-р Морис Гринберг ни запозна със средствата за допълваща и алтернативна комуникация и по-конкретно с работата и възможностите, които предоставя Communicator 5 и проведе консултация с младежите, на база на която предостави оценка на нуждите от средства за допълваща и алтернативна комуникация.

Средствата за допълваща и алтернативна комуникация представляват „гласът“ на лица, които не могат да говорят. Те имат роля в процеса на общуване и при обучението на лица със специални потребности. Communicator 5 (Tobii Dynavox) е софтуер, който предоставя огромни възможности за обучение за деца и възрастни и помага на хора с комуникационни затруднения да имат по-високо ниво на независимост. Комуникацията се осъществява чрез текст и символи с глас за синтезирана реч. Такъв софтуер позволява хората със затруднения да общуват с околните, замествайки експресивната реч със синтезирана от системата. Използвайки многобройни обучителни материали, Communicator 5 помага на децата и възрастните да бъдат обучавани на основни понятия или категории, които способстват на образователното и когнитивно развитие. Софтуера може да се използва както с тъч екрани, така и с устройство за контрол с поглед (за хората с физически увреждания).

Като новатори и силни привърженици на иновативните методи, ние от „Еквилибриум“, осигурихме таблети и закупихме софтуер Communicator 5 и вече 4 месеца работим с нашите младежи. Дейностите с Communicator 5 се осъществяват индивидуално, според възможностите и потребностите на потребителите. Младежите и девойките научават наименованията на обектите от обкръжаващата ги среда, техните характеристики, външни белези и функции. Разпознават ги и ги посочват.

Ето и резултатите за този кратък период:

Н. успешно се справя с разпознаването и посочването на някои плодове, зеленчуци и домашни животни. Неговият речник ежедневно се обогатява с нови думички. Прави опити за звукоподражание. С радост имитира звуците, които чува.

Г. с голямо желание и любопитство застава пред Communicator. Тя предпочита музикалната част, което означава, че задачата е изпълнена успешно.

С. разпознава и посочва всички плодове, зеленчуци, домашни и диви животни. Описва техните основни характеристики. Успешно успява да преброи обектите до 5. Правилно посочва някои букви. Намира еднакви обекти по определен признак.

Р. намира и посочва освен предметите от обкръжаващата я среда, но и много добре се справя с посочването на букви и цифри. Много е любопитна към света, което улеснява процеса на работа, защото тя непрекъснато иска да научава нови неща .

П. успешно се справя с повечето задачи, свързани с намирането и посочването на обекти, букви и цифри. Работата с нея се състои в обогатяване на речника й с нови думи и изрази. Правилно построяване и структуриране на изречения.

А.,К. и М., привлечени от звуците, също изпитват интерес към Communicator. Те винаги присъстват на индивидуалните занимания на приятелите си, наблюдават и много се радват.