• English
  • български

Как се изравняват възможностите на деца с различен потенциал? Доколко сетивата помагат да се изявят силните страни на уязвими групи? Какво се получава, когато затвориш очи и се оставиш на осезанието да те води?

На тези въпроси потърсиха – и намериха отговор – група от деца, родители и експерти от сдружение „Еквилибриум“, при посещение на Екомузей с аквариум в Русе в събота, 06 октомври 2018 г.

Те посетиха Екомузея и научиха повече за света на природата и хората в тукашния регион на река Дунав, за миналите и сегашните обитатели на природата, за местните пейзажи. Сензорна игра „Познай какво е скритото съкровище“ провокира техните възприятия и насърчи възможностите за познание. Първо се срещнаха с косматия мамут и света на природата отпреди милиони години. После със завързани очи опипом опитаха да разберат какви предмети се крият в кашони със „съкровища“ – малък бронзов мамут и истински зъб от мамут. Накрая се опитаха да сътворят от глина своите възприятия и получиха награди за усилията си.

Децата и родителите от квартал Средна Кула са участници в дейностите на „Еквилибриум“ в рамките на проекта „Гласът на децата“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос  „Транснационално сътрудничество“.

„Стимулираме децата да се справят самостоятелно. Комуникацията е изключително важна, така че да бъде съобразена с ограниченията на хората и да предоставя различни канали, чрез които тези ограничения да бъдат преодолени – например сетивните – каналите на осезанието.“ Това обясни програмният директор на „Еквилибриум“ Елена Петкова. Този подход е иновативен – опитът от него идва в резултат от неотдавнашното посещение на екип на организацията в Италия, с партньорите от организацията ЕНФАП Марке, и единственият в Западна Европа Тактилен музей „Омир“ в Анкона. Методологиите в услугите, посетени от екипа на „Еквилибриум“, стъпват на позитивното и силните страни, а не на ограниченията на целевите групи. Акцентът на италианските практики е върху осъществяване на подкрепа за автономност, мобилност и социално включване на рисковите групи – усилия, споделяни и от екипа на „Еквилибриум“.

Различните форми на комуникация, съобразени с ограниченията на рисковите групи, дават възможност  за преодоляване на различията. Така маргинализираните групи хора преживяват сходни емоции с  останалите, което е същинското социално включване, твърдят от „Еквилибриум“.

Заниманията в Екомузея станаха част от документален филм, който Арена Медиа снима за иновативните практики – резултат от сътрудничеството на сдружение „Еквилибриум“ с организцията ЕНФАП Марке по проекта. Филмът ще се използва като образователно средство за специалисти в работата с рискови групи.