• English
  • български

Период на изпълнение: март 2018 – декември 2018 г.

Източник на финансиране: Община Силистра

Роля на организацията: изпълнител

Очаквани резултати:

  • Проведено 1 надграждащо обучение на специалистите;
  • Проведено 1 надграждащо обучение на детегледачи и болногледачи;
  • Проведена 1 групова супервизия на специалистите;
  • Проведена 1 групова супервизия на детегледачи и болногледачи;
  • Проведени индивидуални супервизии на 12 специалисти;
  • Проведени индивидуални супервизии на 35 детегледачи и болногледачи.

 

Обща цел на проекта:

Да се повиши качеството на предоставяне на социалните услуги.

Специфични цели:

Да продължи и се надгради устойчив модел за развитие на услугите за деца в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца.

– Да се окаже подкрепа на персонала на социалните услуги, като се осигури по­голяма сигурност и ефективност на работещите.

– Да се създаде сигурна и устойчива среда, стимулираща развитието на децата в социалните услуги в общността от резидентен тип.