• English
  • български

Сдружение „Еквилибриум“ и Фондация „За Нашите Деца“  проведоха уъркшоп на тема „Инструменти за проследяване на ранното детско развитие“. Събитието се проведе на 17 октомври от 9:30 до 13:30 ч. в Комплекс за социални услуги за деца и семейства Русе.

Уъркшопа премина със огромен интерес от страна на  представители на социалните услуги в Русе, както и педагогически специалисти от ясли и детски градини в града и представители на Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе.

Състоя се разгорещен дебат относно адекватните начини за проследяване на напредъка в осъществяването на целите, политиките и професионалната квалификация на специалистите в областта на ранното детско развитие. Бяха изведени от участниците проблеми и предложения за решения на липсващи към настоящия момент компоненти, особено що се отнася до цялостна политика и стратегия за ранното детско развитие в България. Специално внимание бе обърнато на това как биха могли да се включат и да бъдат подкрепени бъдещите и настоящите родители в по-доброто разбиране на важността най-ранното детство на децата.

В рамките на събитието беше представена и обсъдена статията „Глобалната скала за ранно детско развитие“ от списание „Early Childhood Matters”, издавано от фондация „Бернард фон Леер“.