• English
  • български

На 3 и 4 октомври 2019 г. Дейвид Бисет посети конференция, организирана от УНИЦЕФ и Националната мрежа за децата. Конференцията позволи на участници с различна специализация да разсъждават по предизвикателствата пред изграждането на система за ранна интервенция в детството (РНД) в България. Тя трябва да осигури ефективно откриване на признаци на забавено развитие, увреждания, трудности при ученето или семеен риск и да мобилизира групи от професионалисти в подкрепа на семейството.

Конференцията бе председателствана от Емили Варгас-Барон – практикуващ специалист от САЩ с голям опит. Тя играе важна роля, като помага за развитието на стратегията за РНД и на рамка на развитието й в България.

Емили постави акцент върху „обучението, обучението и пак обучението“  и на отвореността към прогресивни модели в други страни. Специалистката похвали приноса на НПО сектора, на отдадеността и уменията на практиците в здравната грижа, образованието и социалните услуги. В същото време тя подчерта нуждата от специалисти по ранно развитие на децата и по ранна намеса. Тези експерти би трябвало да заемат ръководни позиции на местно, регионално и национално ниво.

Професор Анна-Мария Серано даде оригинален поглед върху развитието на фамилните центрове в нейната родна Португалия. Тя представи още операционните и правните рамки, които регулират дейността на тези центрове.

Професор Манфред Претис от Германия помогна на участниците да разберат характеристиките на трансдисциплинарните екипи, работещи със семейството . Той подчерта нуждата да се общува отблизо с родителите, братята и сестрите и другите грижещи се лица както вкъщи, така и в множеството институционални и обществени контексти – семейни центове, здравни клиники, терапевтични центрове, социални услуги, ясли и детски градини. В рамките на професионалния екип всеки човек може да поеме ролята на лидер/координатор, според обстоятелствата по случая и/или предпочитанията на детето и семейството. Информацията би трябвало да се движи свободно вътре в екипа, което означава, че тя трябва да бъде разбираема за всички професионални лица и – още по-важно – за членовете на семейството.

Членовете на екипа от фондация „Карин Дом“ проведоха панел, в който подчертаха нуждата от единна база за оценяване на децата в контекста на намесата в ранното детство.

„Еквилибриум“ игра важна роля по време на срещата със своя широк международен профил, както и в качеството си на организацията, развила първия семеен център и имаща значителен опит в ранната намеса в детството.