• English
  • български

Услугите са разкрити по Проект: „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”,  реализиран от  Община Русе.

На 03.07.2018г. отбелязахме 2 години от управлението на „Еквилибриум“. Официални гости на тържеството бяха служители от дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе.  Началникът на отдел „Социални дейности“, г-жа Катя Петрова връчи поздравителен адрес  от кмета на Община Русе, г-н Пламен Стоилов до ръководството на СНЦ „Еквилибриум“.

На тържеството присъстваха  дарители от „Дунарит“ АД и Ивелина Аасен, които по традиция получиха сертификат „Благотворец Храбър“ за особени заслуги и подкрепа на децата със специални потребности.

Програмата бе изпъстрена с детски песни, танци и гатанки. Най-голямо настроение създаде драматизацията на приказката „Дядо вади ряпа“. Рожденият ден бе най-вълнуващ за децата, разбира се. Включиха се всички Слънчовци – децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа, децата от Дневния център за деца с увреждания  и техните родители и майките от Звено „Майка и бебе“.

Спомените от вълнуващия празник бяха запечатани в професионални фотографии от Ивелина Аасен, като същите ще бъдат предоставени на всички желаещи участници.

Екипът на ОДУ „Слънчо“ благодари на първо място на децата, които ни научиха да продължаваме въпреки трудностите, на родителите за доверието и на нашите партньори, съмишленици и дарители за подкрепата през тези години.