• English
  • български

Бедността и уврежданията не са причина едно дете да бъде разделено от семейството си.

„Какво представлява процесът по деинституционализация и какво трябва да се случи според заложения план? Как протича деинституционализацията на домовете, познати като „Майка и дете“, където са настанени малчугани до 3 години? Каква е разликата между център за настаняване от семеен тип, защитено жилище и наблюдавано жилище?“

Пълният текст на интервюто с Галя Бисет, можете да прочетете тук, в публикацията на Мариета Раденкова, журналист от в-к „Утро“, в брой 101 на вестника, от 30 април 2013 г.