• English
  • български

npueMNAПриемната грижа е една от темите, по които Сдружение Еквилибриум и Клуб „Отворено общество“ – Русе работят активно от години в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

По инициатива на учениците и представителите на Ученическия съвет към Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“, с подкрепата на Сдружение „Еквилибриум“ бе организирана среща с г-жа Ива Николова, професионален приемен родител. Срещата – разговор бе по повод 21 ноември, деня на християнското семейство и международния ден на толерантността – 16 ноември. Проблемите, които младите хора разискваха, бяха свързани с предизвикателствата да си приемен родител, както и да бъдеш толерантен в съвременния глобален свят.

Ива Николова е приемен родител от 2007 година досега. Тя сподели с младите хора какви емоции са имали с децата, за които са се грижили заедно със своя съпруг. Как се променят чувствата към децата, изведени от институции и към биологичните й деца и внуци. Отглеждането на дете в институция е пагубно за развитието му, според Ива Николова, защото излизайки от дома след средно 14 години прекарани там, младите хора са неприспособими към средата навън. Тя с гордост и вълнение разказа за напредъка в развитието и постиженията, които вече има детето с тежки увреждания, изведено от ДМСГД Русе, за което се грижат повече от година.

Ето и мненията на част от младите хора, участниците в срещата:

Бетина, 10 клас. „Това е моята първа среща с приемна майка. Впечатлих се от факта, че има биологични деца и иска да бъде в помощ и да е приемна майка, за да помогне на децата в нужда“

Преслава, 10 клас. „Беше много интересно. Това е добро дело, да приемеш дете, което не познаваш, да го вземеш в своите обятия и да го заобичаш като свое дете. Много се радвам, че г-жа Николова дойде в часа на класа и ни разказа за това благородно дело – да станеш приемен родител!“

Николета, 10 клас. „Моето впечатление от нашата среща е, че тази жена е с едно огромно сърце. Тя помага на толкова много деца и ги учи да четат, пишат, възпитава ги.“

Бернарда, 10 клас. „На мен ми направи голямо впечатление фактът, че тя отдели от времето си да дойде и да сподели колко й харесва да гледа деца. Аз се гордея с тази жена, защото въпреки че си има свои деца, тя много помага и на деца без родителска грижа и обич.“

Маринела, 10 клас. „Тази среща – беседа с приемната майка беше поучителна и промени мнението ми за приемните родители и изоставените деца.“

Кристиян, 10 клас. „Радвам се, че има такива хора, които да помагат на децата. По този начин ще се затворят много домове. От срещата с Ива Николова стана ясно, че едно от приемните деца има проблем с опорно-двигателния апарат. Това ме накара да съм още повече горд, че има такива хора, защото да се грижиш за дете, което има проблеми е още по-голяма отговорност.“

Срещата – разговор е част от заложените цели и задачи в годишния план на Ученическия съвет. Младите хора от гимназията са и активни доброволци и партньори в реализиране на благотворителните инициативи на Сдружение „Еквилибриум“.

Приемната майка също сподели, че тази среща с младите хора я е развълнувала повече от колкото е очаквала, заради тяхната чувствителност и съпричастност към съдбата на уязвимите деца и хората, които се нуждаят от помощ.