• English
  • български

„Вижте успехите ни!“ Това решават, че искат децата, участващи в програмата “Отвори сърцето – заключи юмрука“ на Сдружение „Еквилибриум“ .

Те създават „Книга на успеха“, в която поставят свои грамоти, копия от бележници,
снимки, рисунки и колажи, собствените си истории за моменти, когато са се почувствали важни и можещи или са
проявили грижа и съпричастност към другите.
Програмата включва редица клубове по интереси, където екипът системно изучава и подкрепя интересите на децата, техните силни страни, радва се на удоволствието, с което децата експериментират с новите занимания и отношения. Това е мисията на Сдружение „Еквилибриум“ — доставчик на социални услуги за деца и семейства,
социален иноватор и участник в деинституционализацията и реформата на системата за закрила и грижа.