• English
  • български

Сдружение „Еквилибриум” е създадено 2004 г. и е пререгистрирано в обществена полза през 2010 г. Лицензиран доставчик на услуги за деца и семейства – управлява 11 услуги в общините Русе и Бяла. Създадени иноватвни услуги и практики по различни проекти.

Участва в разработване на национални политики и изграждане на капацитет в сферата. Със сертификат за качество по системата ISO 9001. Лицензиран към МОН доставчик на обучения за педагози. Член на Коалиция „Детство 2025”, Национална мрежа за децата, Алианс за ранно детско развитие и на Постоянната експертна работна група към ДАЗД.

Мисия • Подкрепяме деца, млади хора и техните родители да укрепват личните си ресурси и да гледат с ентусиазъм към бъдещето; • Устойчиви семейства – силни общности. Екип Екип: “Еквилибриум” е консорциум от професионалисти, които посвещават своето
време и усилие за постигане на споделената мисия. “Еквилибриум” дава възможност за развитие на въображението и творческия потенциал на всеки един от нас – без граници. Малка група основатели тръгнахме заедно от самото начало. Други се присъединиха към нас впоследствие, а сега сме сплотено ядро от 20 съмишленици и управляваме заедно екип от 135 души в услуги и проекти.