• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДарете си любов и настроение на светъл празник Възкресение!”

– с това послание, децата, потребители на услугите в социалния комплекс изненадаха русенци с прекрасни великденски изделия, изработени от тях на благотворителен Великденски базар, организиран изцяло по тяхна инициатива в МОЛ Русе в навечерието на празника.

Децата са чудесен пример за детско и младежко участие във всичко, което е свързано с тях. Те не са просто пасивни „получатели” на социалните услуги в комплекса, а активно участват в дейности по планиране, организиране, представяне, набиране на средства за материали, които използват в клубовете по интереси, за ваканционните програми, лагери и излети.

Екипът на „Еквилибриум” е убеден в партньорската роля и място на децата и младежите, с които работят, в правото им на мнение за всичко, което ги касае и е свързано с техния живот и развитие.

Участието на децата е фундаментален принцип на Конвенцията за правата на детето на ООН, а екипът на сдружението има над 10 годишен опит в тази посока и огромен списък с примери, че „Участието на децата е лесно като детска игра” (издание на „Еквилибриум” от 2010 година, посветено на тази тема).

В дейността си като доставчик на социални услуги в комплекса, сдружението продължава да развива този свой подход в работата с децата, потребители на услуги там и с младежките програми, включващи ученици от средните училища в града. Пресен пример за това беше благотворителният концерт „Give hope”, организиран на скоро изцяло от ученици и стартиралата от 23 април обучителна програма „Благотворец Храбър”, в която ще вземат участие над 20 младежи от английската гимназия.

Целта на тези програми е да насърчат младите хора да се включат в обществените процеси и да поемат отговорност както за себе си, така и за по-уязвимите техни връстници.

Всичко това, разбира се, не става автоматично и децата имат нужда от подкрепа и поощрение, за да участват по един полезен начин – за тях и за околните. Резултатите, твърдят от екипа, винаги са вдъхновяващи и с дългосрочен ефект.