• English
  • български

pdf-buttonDETSTVO_U_DOMAПриносът на сдружение „Еквилибриум“ към деинституционализация на децата в област Русе – опит, перспективи и основания за неугасващ позитивизъм

Как доставчиците на социални услуги остават позитивни  в отговор на предизвикателствата, които поставя пред тях процеса на деинституционализация? Как предават тази позитивност на децата и семействата, с които работят и на хората в общността?

Тази публикация представя приноса на „Еквилибриум“ за деинституционализацията на деца и млади хора. Тази работа е извършена основно в региона на Русе, но нашата организация има професионално влияние в цялата страна. След като екипът ни затвори първия дом за бебета (ДМСГД) в Тетевен (2010 г.), „Еквилибриум“  изигра и има важна роля в подкрепа на националната програма за деинституционализация.

Тук говорим за нашия опит и оперативна философия, която се корени в позитивизма.