• English
  • български

1-3Расим от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи – Бяла и Рая Димитрова, доброволец към Комплекса за социални услуги – Русе, придружени от психолога Александър Панайотов взеха участие в есенното училище по правата на децата  от 16 до 21 септември в София.  Това беше първата от серията инициативи, които се провеждат за млади хора от цялата страна по програма „Мегафон“ на Национална мрежа за децата, чийто член е сдружение „Еквилибриум“.

Програма „Мегафон“  е  двугодишна програма, насочена  към деца и млади хора, които са доброволци или клиенти на организации-членове на Национална мрежа за децата.

Първият етап на инициативата, в който участваха Расим и Рая, целеше младите хора да усвоят основни знания за правата на децата, в частност правото на мнение и участие, да се постигне разбиране за същността и начините на работа на неправителствените организации, ангажирани с тези теми. Съществена част от есенното училище по правата на децата бе да се развият умения за формиране, изразяване и отстояване на позиции, за даване на обратна връзка, за работа в екип, за презентиране пред група, както и развиване на нагласи, свързани с ценността на демократичното участие и важността на собствената ангажираност и развитие. Всичко това беше предизвикателство за доброволците на сдружение „Еквилибриум“ и особено за Расим, който е изведен от Дом за деца лишени от родителска грижа и е настанен в Център за настаняване от семеен тип в Бяла от една година.

Участието на момчето в младежката програма е възможност да излезе от ограничения кръг на институциите, да се запознае с много нови хора и да участва наравно с тях в планирането и организирането на различни събития.

Това е важна стъпка за развитие на потенциала на момчето, което въпреки че е отраснал в институция , благодарение на алтернативната грижа, в която е настанен вече може да изрази своето мнение открито и да сподели нещата, които е преживял.

След успешното участие в есенното училище по правата на децата на Рая и Расим, те са вече „мегафонци“ и им предстоят още събития: пролетната среща на „Мегафон“, детски и младежки панел към годишната среща на Националната мрежа за децата и участие в планирането и провеждането на поне една от публичните застъпнически дейности на мрежата – Бележник на правителството, наградите „Златна ябълка“ и младежкия форум „Voice it“. Двамата вече работят в екип по ангажиментите, които са поели в младежката програма.