• English
  • български

youtube-com_watchКато бенефициент на фондация „Велукс“, сдружение „Еквилибриум“ участва в събитие, определено като „клъстер“ конференция, тъй като събра на едно място всички български организации, чиито амбициозни проекти са подкрепени от датската фондация.

Йенс Йорген Педерсен, член на управителния съвет на „Велукс“, обясни, че събитието е организирано с цел да събере заедно българските организации, да доведе до бъдещи взаимодействия по между им и да разкрие значението на тяхната работа.

Сдружение „Еквилибриум“ беше представено от Дейвид Бисет и Фани Меракчийска, координатор на  проекта на русенското сдружение, който ще доведе до създаването на първия в страната Интерактивен Център „В света на ранното детство“. Това ще бъде място, където мултидисциплинарен екип ще използва динамични, неформални и интерактивни методи в работата си със семейства, педагози и специалисти в грижата за децата, за да тласне нагласите и практиките в България в посока на универсална семейна подкрепа, демонстрирайки  модели от най-прогресивните европейски практики.

Дейвид, който наскоро се завърна от Гьотеборг,където заедно с екипа на „Еквилибриум“  се запозна с шведското „предучилище“ – услуга за деца и родители, обясни начина, по който принципите, заложени в националната политика на Швеция, са разбирани от специалисти, учени и студенти, обучавани за социални работници и учители. Там се наблюдава един общ език, който гарантира съгласуван подход и дълбока отдаденост на публичните услуги. Това значително контрастира на непоследователността и крехкия авторитаризъм на образованието и грижите за най-малките в България. Въпреки че говори за „интеграция“ постоянно, българската система не успява да се погрижи за всички видове интелигентност и стилове на учене, които има всяко дете, независимо от затрудненията в ученето, увреждане или принадлежност към малцинствена група.

По време на конференцията Галя Бисет разкри как процеса на деинституциализация е на път да гарантира закриването на всички институции до 2019 г. В този контекст, става ясно, че следващата важна стъпка за неправителствените организации, занимаващи се със социално развитие, е образователната система, която има нужда от преобразяване „от глава до пети“ – от яслата до университета. Образователна система, която да гарантира, че всички деца ще развият любов към ученето през детството си, която ще им позволи да осъществят истинския си потенциал в система, която насърчава таланта и множествената интелигентност.

С прокарването на нов закон в сферата на образованието на неправителствените организации е предоставено предизвикателство, както и възможността да работят заедно, за да стане реалност една важна промяна. Без съмнение новото начинание на „Еквилибриум“ е с огромно значение сред надигащата се вълна от инициативи в сферата на образованието и света на ранното детство, някои от които бяха представени на конференцията във Варна.