• English
  • български

Изминалата година бе нелека за мнозина. Хората изгубиха здравето си, близки, работа, сигурност. Много семейства, сломени от надвисналите несгоди потънаха в нищета и то не само в този недоимък – материалният, а и в този, който сломява духа.

Търпение, състрадание, емпатия и подкрепа са съкровищата, които притежава и умножава Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Русе, управляван от СНЦ „Еквилибриум“. Всеки един от хората, избрали да работят тук, носят това съкровище в сърцето си и раздават от него. Това не е просто център, а дванадесет души в едно тяло. Тук целогодишно психолози, социални работници и медицинско лице се опитват да градят основите на едни здрави семейства с щастливи деца и независимо от трудностите и болката понякога, намират смисъл и желание да продължат.

Клиентите на Центъра за обществена подкрепа са хора, изпаднали в нужда, търсещи подкрепа и опора, за да се изправят на крака. Тук намират утеха много млади хора, които искат да израснат, но не знаят как. През изминалата година много семейства, изгубили надежда да отгледат децата си, да ги изхранят, стоплят, излекуват и посрещнат с тях празниците, намериха при нас светлина. Тук коледните лампички не светят само по това време на годината, а светлина може да се намери всеки един ден. И тя идва от разбирането и приемането на различията и нуждите, които дават тези дванадесет души, отдадени на призванието си. Понякога шумни, понякога тихи, понякога плачат за себе си, за другите, но са там и продължават упорито да вярват, че светът може да е по- хубаво място.

За човешката болка няма ден и час. В един такъв труден момент всеки един от екипа е насреща за човека в нужда. Неведнъж се е случвало социални работници да жертват почивните си дни и моментите със семейството си, за да е в полза на клиентите си. Душа и професионализъм притежава всеки един от тези дванадесет души, индивидуални по своята същност, но намерили спойката помежду си. Всеобщото мнение е, че в социалните услуги стоят хора, които просто работят зад едни бюра. А истината е, че това са сплотени хора с хъс и големи сърца.

Въпреки трудностите и несгодите, с които се сблъскват, те продължават и намират смисъл. Защото всички са едно, борят се и следват една мисия.  Работата няма стойност, ако зад нея не стои един добър и сплотен екип. Дори и да се свърши перфектно и с успешен резултат, то винаги е в сила човешкия фактор, както и любовта, с която се върши.