• English
  • български

Под наслов „Аз гарантирам щастливо детство“, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за първа година награждава организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, за изключителното качество на тяхната работа по защита на правата на децата.

Номинациите са в три основни категории – „Значима иновация“, „Успешна промяна“ и „Устойчиво развитие“. „Еквилибриум“ беше номиниран от две общини. Община Русе подкрепи работата ни в семейния център за ранно детско развитие, докато местната власт в Бяла реши, че услугите, които управляваме там – център за настаняване от семеен тип  и център за социална рехабилитация и интеграция – заслужават отличие.

ДАЗД връчи I-во място на „Еквилибриум“ в категорията „Успешна промяна“ в знак на признание за работата ни по ранна интервенция за деца. Семейният център на „Еквилибриум“ в Русе играе водеща роля в сферата на ранното детско развитие и учене, но – като застъпник за още по-добра грижа и подкрепа за семействата – организацията възприема един прогресивен подход към предоставянето на социални услуги за деца в риск и уязвими семейства. Това проличава в работата ни в Бяла, където деца, жертви на институционализацията, в момента водят щастлив и продуктивен живот.

Церемонията по награждаването се проведе в София на 21-ви ноември. Дейвид Бисет, Надежда Петрова и Ивайло Минков представляваха „Еквилибриум“, чийто екип се състои от 135 отдадени професионалисти, работещи заедно за подобряване стандарта на предоставените услуги за деца и семейства.