• English
  • български

Резюме

Сдружение „Еквилибриум“ вярва в универсалната семейна подкрепа, но напредъкът в тази посока зависи от съгласуваната и последователна практика между различните професии, съчетана с промяна в нагласите, за да се възприеме идеята за обществена услуга. Необходимо е семействата да се научат да се възползват от наличието на държавните служители, да се научат на проактивност.

Ще ви отнеме време, за да установите видовете взаимоотношения и взаимодействия, които поддържат този тип общност. Професионалистите трябва да се научат да престанат да бъдат експерта, който предписва „подходящи резултати“ за децата и семействата. Родителите трябва да се научат да използват възможността, която им е дадена да търсят помощ, когато имат нужда от нея и да изразят открито своите нужди и стремежи.

По няколко начина 2017 беше година, в която „Еквилибриум“ предприе значителни стъпки за приспособяване на стила на взаимодействие със семействата и нашите колеги професионалисти. Услугите за закрила на детето остават в центъра на нашите операции, но по различни начини. Допълнителните проекти, които предлагаме, демонстрират нови стилове на взаимоотношения и методи за осъществяване на комуникация и взаимодействие между нашия екип и семействата, с които работим по-открито и не толкова формално.

Ние управляваме 11 отделни социални услуги  за деца в риск и предоставяме техническа помощ за развитието на услуги в други региони, основно в този на гр. Силистра. Това ни дава възможност да се обогатяваме в начините, чрез които общуваме и сътрудничим помежду си, както и да продължаваме да бъдем водещи мотиватори в развитието на тези услуги.

През месец септември официално открихме новия ни център, посветен на проучванията и практиките в ранното детство. Тук създадохме „място за срещи“ за деца и семейства, което е приветливо, интимно и изключително неформално. То е в стила на шведската открита детска градина. Партньорите от Шотландия ни помогнаха да създадем очарователна среда, която насърчава въображението и играта.

Новият център ще бъде мястото, където идеите се обменят и семействата допринасят за растежа и развитието на центъра. Ние ще използваме техните умения, таланти и страсти. Това е голямо отклонение от нормативната практика в България и ще отнеме време майките и татковците да свикнат да бъдат приканвани да правят тези неща.

Дейността, ориентирана към играта, от центъра за ранна детска възраст, бе успешно пренесена в работата по партньорски проект на Община Русе. В този проект „Еквилибриум“ работи с родители и деца в двата ромски квартала на гр. Русе. Фокусът е върху репродуктивното здраве, грижата преди и след бременността и общото благополучие на майките и бебетата. Чрез изследването на взаимодействието между майката и бебето, както и богатата и разнообразна игра за малките деца, екипът ни помогна на семействата да се възползват максимално от недостигащите ресурси, с които разполагат.

В контекста на проект, управляван от „Национална Мрежа за Децата“, гр. Русе е едно от четирите места, където се полагат усилия да се помогне на децата, както и на младите хора, които са в конфликт със закона. Нашата обща амбиция е да оформим нов тип услуга за закрила на децата, която да се придържа към подхода за правата на децата и да води до по-добри резултати за тези млади хора. В „Центъра за права на децата“, като пилотна услуга, управлявана от „Еквилбириум“, неизбежно се включват нови методи за работа със семействата и опити за укрепване на сътрудничеството с хората, работещи в съдебната система и правоприлагащите органи.

Концепцията за училище център на общността е добре разбрана в много страни, но е сравнително нова в България. Отново, от името на „Национална Мрежа за Децата“, сдружение „Еквилибриум“ подкрепя процеса на развитие на такова начинание в град Кубрат. Създаването на подкрепящата мрежа включва заздравяване на взаимоотношенията между родителите, НПО, бизнеса, институциите и други заинтересовани страни, които са част от общността в гр. Кубрат.

Дейността за подобряване на дома в бедните и маргинализирани общности не само е от полза за домакинствата, но също така може да стимулира местните предприятия и да насърчава духа на общността и взаимната подкрепа. В района на гр. Русе, сдружение „Еквилибриум“ представлява организацията „Habitat for Humanity“, която предоставя безлихвени заеми за насърчаване на ремонт на жилища.

Заключение

За да създадем условия, които подхранват здравето и благополучието на всички семейства, трябва да се изправим пред необходимостта от значителна промяна в нагласите и очакванията на хората в нужда.

Сдружение „Еквилибриум“ осъзнава, че в много отношения това включва изграждането на нова общност с различни видове институции, свежи партньорства, по-голяма откритост и преди всичко, обществено доверие.

Ние сме готови за това.