• English
  • български

На 15 и 16 февруари 2018 г. в Центъра за права на децата, управляван от „Еквилибриум“, се проведе обучение за специалисти от социалната и образователната сфера на тема „Семейно групова конференция  – успешна практика във възстановителното правосъдие за деца и младежи в конфликт със закона”.

Обучителният семинар имаше за цел да запознае участниците с основни модели и практики във възстановителното правосъдие за деца, същността и начина на провеждане на Семейно групова конференция. Обучението е насочено към различни специалисти (представители на полиция, социални услуги, образование и др.), които могат да получат подкрепа за създаването на местен модел на семейно групова конференция в подкрепа на работата си с млади правонарушители.

Семейното конфериране е успешен подход и практика в много страни, който показва ефективни резултати за предотвратяване на повторно нарушение.

Семинарът е част от развитието на капацитета на екипа на Центъра за права на децата в Русе, както и на професионалисти от други услуги и институции, работещи с деца с противоправно поведение. Центърът в Русе, управляван от „Еквилибриум“, е един от четирите пилотни в цялата страна, които апробират нови практики, свързани с работата с деца с противообществени прояви или с риска да извършат такива, като големия акцент е превенцията на това проблемно поведение.

Центровете са по проект на Национална мрежа за децата, с финансовата подкрепа на фондации „Велукс“.