• English
  • български

На състоялата се международна конференция „Социалната икономика като ефективен модел за социално включване“ в Златни пясъци, „Еквилибриум“ получи награда за своя ефективен модел за фондонабиране от Националния алианс за социална отговорност.

Престижните годишни награди за добри практики в сферата на социалните услуги се връчват всяка година за принос на общини, доставчици или персонални заслуги.

„Еквилибриум“ беше номиниран през 2018 година от Община Русе за добавената стойност, която носи към качеството на социалните услуги, които предоставя чрез своите благотворителни кампании и събития и чрез привличането на дарители  и спонсори, които имат огромна заслуга за високото качество в услугите, предоставяни от русенската организация.

Изказваме своите благодарности за честта, с която сме удостоени на Дирекция „Здравни и социални услуги“ на Община Русе и за прекрасното партньорство, както и на организаторите на събитието – Национален алианс за социална отговорност.