• English
  • български

През м. април 2018г. стартираха дейности по проект „Гласът на децата“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и изпълняван от СНЦ „Еквилибриум“.

В дейностите са включени деца и родители от ромски произход, живеещи в кв. Средна кула, гр. Русе. Част от дейностите с целевата група – 20 деца и 30 родители са клубовете „Библиотека за играчки“ и „Аз бях дете“, а ежемесечно с родителите се провеждат фокус групи и мотивационно интервюиране.

На 01.06.2018г. екипът по проекта организира весел празник с децата и майките, участници в проектните дейности. Лятното развлечение бе посветено на семейството. Ромски деца и майки,  участваха  в празничната програма и заедно пяха детски песни, рецитираха стихчета, танцуваха  и играха забавни игри. Малчуганите, на възраст от 3 до 5 години показаха своя талант – пъстроцветен и шарен, богат на емоции. Вълнения, трепет, детски смях и радостни викове огласиха откритата сцена на читалище „Св., св. Кирил и Методий“ в кв. Средна кула, което е с принос при реализирането на проектните дейности.

В края на празника, децата и майките заслужено се почерпиха с торта, бонбони, сокове, соленки. Всяко изявило се дете получи подарък – детска книжка за рисуване.