• English
  • български

Flanders DC или Flanders District of Creativity e „център за креативност“, финансиран от фламандското правителство.

Центърът се намира в старинния град Льовен, недалеч от столицата на Белгия – Брюксел и е специално място с отлични условия за водене на интензивни групови дискусии, в това число високотехнологични средства за комуникация и комфортна среда за участниците в дебатите.

В рамките на 5 дни, между 30 ноември и 4 декември 2011 г., центърът беше домакин на т.нар. „дискусия в студио“ – модел, разработен в Хелзинки. В инициативата бяха поканени за участие 8 експерти от Европейски съюз, чиито задачи бяха да се срещнат с представители на заинтересованите страни, работещи в областта на създаването, прилагането и развиването на държавната политика за децата, да посетят различни услуги, базирани в общността и да създадат 10-точков стратегически документ, който да подпомогне разработването на Фламандската програма за борба с детската бедност.

Всъщност работата на експертите се разпростря отвъд грижата за децата и обхвана въпроси, свързани със социалното благополучие, финансовата и данъчна политика, образованието, здравеопазването, социалната интеграция на имигрантските общности, жилищната политика и управленческите решения на проблема „детска бедност“.

Председателят на „Еквилибриум” Дейвид Бисет, беше участник в експертната група, която включваше още консултанти на фламандското и британското правителства и практици в работата с деца от скандинавските републики и България. Благодарение на различната си професионална експертиза участниците представиха различни перспективи и предложения за това как по най-добър начин да се посрещнат нуждите на най-малките деца, на възраст от 0 до 3 години, живеещи в бедност.

Експертите имаха кратки, но изключително задълбочени разговори с доставчици на социални услуги и се запознаха със сега действащия план за работа във Фландрия, както и с правителствения анализ на този план. След това, при работата в режим на „мозъчна атака“, към групата се присъединиха изтъкнати представители от света на изкуството и науката, които за много кратък период от време спомогнаха за генерирането на иновативни, радикални и въздействащи идеи.

Доколкото ни е известно, това е първият път, когато този интензивен метод на работа е използван с цел разработване на политики в областта на социалното благополучие и грижи. Инициативата имаше пълната подкрепа от министъра на социалните грижи на Фландрия, а правителствен екип беше на постоянно разположение, за да предоставя детайлна информация и съдействие при необходимост.

Кулминацията на петте дни интензивна работа беше презентация, поднесена пред смесена публика от висшестоящи чиновници като Ингред Лиетен – министър на иновациите, благоустройството, медиите и контрола на бедността на Фландрия; Магда де Мейер – координатор на правителствената инициатива срещу бедността и Жулиен ван Геерстом – президент на белгийската федерална служба за планиране и социална интеграция.

Заключенията на експертната група ще бъдат включени в детайлен отчет за правителството, както и ще бъдат направени публикации за процеса на работа във формата „дискусия в студио“.

Фасилитатор на „дискусията в студио“ бе Ален Вотие – консултант по мениджмънт, с когото Дейвид обсъди приложението на иновативната техника за дебати в различни аспекти от работата на Еквилибриум, както и нашата стратегия за развитие, която става все по-важна, с оглед на нарастващите външни изисквания към малката ни организация.

По време на визитата си в Белгия, Дейвид се срещна с г-н Ван Геертсом, като двамата обсъдиха участието на Еквилибриум в програма, фокусирана върху ромските общности в Белгия, голяма част от които са с източноевропейски произход.