• English
  • български

Сдружение „Еквилибриум и сдружение „Дете и пространство“ бяха домакини на фокус група, водена от международен консултант на 29 март 2018 г. в Русе.

Фокус групата и посещението на д-р Емили Варгас Барон  са по проект на Национална мрежа за децата стартирал в края на миналата година. Проектът „Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция в България“ на НМД е подкрепен с безвъзмездна финансова помощ от Фондация „Институт Отворено общество“ в сътрудничество с програмата „Ранно детство“ на фондациите „Отворено общество“. Проектът е насочен към мобилизиране на усилията и ресурсите на неправителствения сектор, международните организации, донори, национални и местни власти и всички заинтересован страни, които работят в областта на ранната интервенция, и да ги обедини в обща застъпническа и комуникационна стратегия, свързана с политиките и правната регулация на ранната интервенция в страната. 

Фокус групите, проведени в Русе и в още няколко градове в страната, имат за цел да се направи оценка на потребностите на правната и политическата рамка на ранната интервенция в страната, извеждането на предложения и препоръки за подобряването й с цел постигане на устойчивост и качество на услугите по ранна интервенция. Оценката ще бъде извършена от д-р Емили Варгас Барон, ръководител на Института RISЕ и международен консултант и изследовател в областта на ранното детско развитие и ранната детска интервенция, и образованието, с фокус върху разработването и прилагането на националните политики в тази сфера.

В Русе фокус групата се проведе в залата на Обединени детски услуги „Слънчо“ и в нея участие взеха представители на Дирекция „Здравни и социални дейности“ на Община Русе, РДСП и Отдел „Закрила на детето“ към ДСП Русе, представители на Център за майчино и детско здраве към МБАЛ и екипите на „Еквилибриум“ и „Дете и пространство“, които са двете основни организации в града, предоставящи услуги в сферата на ранното детско развитие и ранната интервенция.

По време на фокус групата бяха оценени наличните услуги за най-ранна детска възраст на общинско и областно ниво, както и нуждите от развитие на липсващи услуги, като например – патронажна грижа и други със засилен фокус върху мобилността на този тип дейности в помощ на семействата, отглеждащи деца в ранна възраст.

Отчетена бе също и необходимостта от създаване на академични специалности, които профилирано и комплексно да подготвят кадри по темите, свързани с ранно детско развитие и ранна интервенция.

Д-р Емили Барон даде много висока оценка на услугите в Община Русе и посетените от нея услуги на „Еквилибриум“ и „Дете и пространство“. Тя се срещна с родители на деца с увреждания в Дневния център за деца с увреждания на ОДУ „Слънчо“, както и със семейство, чието дете се отглежда в иновативната услуга, управлявана от „Еквилибриум“ – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа.

Изследването и изведените препоръки ще бъдат обсъдени и валидирани от заинтересованите страни на специално посветена национална кръгла маса, която ще организират от Национална мрежа за децата.