• English
  • български

На 15 март 2018 г. Изпълнителният директор на „Еквилибриум“ Галина Бисет взе участие в международна конференция „Визия за ранното детство в България“, организирана от Фондация „За нашите деца“.

Тя представи иновативни интегрирани и универсални услуги за деца в ранна възраст и техните семейства, които сдружението развива и управлява.  На следния ЛИНК можете да намерите презентацията на „Еквилибриум“ в социалния панел, както и основната информация от събитието и всички допълнителни материали – програмата, приветствията на откриващите, презентациите на говорителите, резюмето на изследователския доклад „Ранното детско развитие в България“, който беше представен на конференцията и реализиран от фондация „За нашите деца“, в партньорство със сдружение „Дете и пространство“ и Института за изследване на населението и човека към Българска академия на науките. В доклада е разгледана и услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, нуждаещи се от постоянна медицинска грижа в град Русе, управлявана от „Еквилибриум“.