• English
  • български

13706084_10207659877235165_1222840321_nНа 18 юли 2016 г. в залата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе беше открита фотоизложба със снимки на младежите, участници в кампанията за превенция на ранните бракове, реализирана от „Еквилибриум“ в кварталите Селеметя, Тракция и Средна кула.

Фото изложбата под мотото „Това съм аз – все още дете, а това е моят живот!“ е заключително събитие от кампанията за превенция на ранните бракове „Животът от двете страни на фотообектива”. Тя  се реализира от Сдружение „Еквилибриум” по проект „Спиране на маргинализацията на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността” на НОУ – ХАУ център за алтернативни грижи към Нов Български университет, с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

Кампанията има за цел да промени нагласите на родители и младежи от ромска общност по темата за ранните бракове, чрез прилагане на социално – експериментален подход за стимулиране на личностното развитие и индивидуалните ресурси.

Екипът на „Еквилибриум“ по проекта сформира група от 16 младежи на възраст между 13 и 18 години и техните родители – общо 27 участници. Всички участници принадлежат към малцинствени групи – роми – кардараши, етнически турци и миллет. Проведени бяха две фокус групи с деца и родители, прожекции на образователни филми и дебатиране върху темата за рисковете от ранните бракове и последиците от тях. Интересни са изводите и резултатите от проведените фокус групи, споделени от самите младежи и техните родители. Според момчетата ранните бракове не оказват съществено влияние върху собственото им бъдеще. Те заявяват, че могат свободно да направят избора си, да вземат решения, да предприемат действия. Запитани обаче каква е позицията и къде виждат  ролята на партньорката им в съвместния живот и нейното мнение по въпроса, те се затрудниха. Тук отново изпъкна традиционно водещата роля на мъжа в семейството, доминиращото отношение и продължаващото консервативно възпитание от страна на родителите към децата от мъжки пол. Те самите заявяват, че родителите им така са ги възпитали – не са им поставили ясни правила и граници, склонни са да отстъпват под натиска им.

Мнението на момичетата беше коренно различно: те не желаят встъпване в ранен брак, осъзнават последиците от него, не одобряват купуването на „булки“ и смятат, че решенията за брак трябва да са по собствено желание. Желаят да отстояват мненията и решенията си пред родителите си и бъдещия им семеен партньор, да си поставят собствени цели, които да реализират.

Дейностите продължиха с младежите чрез  заснемането на любителски кадри от тяхното ежедневие. В резултат на това те подбраха свои фотографии с послания към тях, които да представят на фотоизложбата. На събитието в библиотеката част от младежите представиха свои мисли под формата на есета и послания.

Целта на фотоизложбата беше да представи един различен, позитивен  поглед към ромска общност, представен от младежите от същата тази общност. Те определиха себе си като „бели лястовици“ и приканиха всички гости на събитието да напишат свое послание на символичните хартиени бели лястовици и да ги залепят на подготвеното за целта дърво.

Станимир Станчев – заместник областен управител на област Русе поздрави  „Еквилибриум“ за инициативата и се обърна специално към младите участници като ги посъветва да изживеят пълноценно своето детство и да не сключват брак на прекалено ранна възраст. Да градят смело своето бъдеще, да продължават своето образование, да вярват в себе си и да не спират да търсят реализация. Заместник областният управител беше първият, който остави своето послание върху хартиена бяла лястовица като своеобразен символ на позитивната промяна. Беше последван от другия официален гост от Община Русе – г-жа Ина Георгиева.

Фотоизложбата остава в залата на регионалната библиотека до месец септември, след което „тръгва на път“ в населените места на област Русе, за да носи своите послания и към други родители и млади хора от общностите там.