• English
  • български

Период на изпълнение: април – юли 2016 г.

Източник на финансиране: Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, чрез Фондация „Велукс“

Роля на организацията: изпълнител, в рамките на кампания на Ноу Хау център за алтернативни грижи, инициирана от група ромски деца, участници в проект  „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“.

Очаквани резултати:

  • Повишена чувствителност у родителите по отношение мястото и ролята на детето в семейната система и структура.
  • Осъзнаване от младежите за тяхната роля и възможностите им за личностно развитие.
  • Подобряване на взаимодействието родител – дете.
  • Създаване на мрежа от самите участници в проекта, която да продължи да работи в общността с подкрепата на Сдружение „Еквилибриум“.

Конкретни цели:  Проектът е насочен към деца и младежи на възраст 13 -17 г. и техните родители. Основната му цел е развитие в посока промяна в нагласите на родители и младежи от ромската общност по темата за ранните бракове, чрез прилагане на социално – експериментален подход за стимулиране на личностното развитие и индивидуалните ресурси.

Резултати: Сформирана група от 16 младежи на възраст между 13 и 18 години и техните родители – общо 27 участници. Всички участници принадлежат към малцинствени групи – роми – кардараши, етнически турци и миллет. Проведени бяха две фокус групи с деца и родители, прожекции на образователни филми и дебатиране върху темата за рисковете от ранните бракове и последиците от тях. Заснети любителски кадри от младежите от тяхното ежедневие. В резултат на това те подбраха свои фотографии с послания към тях, които да представят на фотоизложба. Заключително събитие – фотоизложба на 18.07.2016 г. в Регионална библиотека „Л. Каравелов“, Русе, на което част от младежите представиха освен избраните техни фотографии и свои мисли под формата на есета и послания. Фотоизложбата представи един различен, позитивен  поглед към ромска общност, представен от младежите от същата тази общност. Те определиха себе си като „бели лястовици“ и приканиха всички гости на събитието да напишат свое послание на символичните хартиени бели лястовици и да ги залепят на подготвеното за целта дърво. Фотоизложбата остава в залата на регионалната библиотека до месец септември (2016 г.), след което „тръгва на път“ в населените места на област Русе, за да носи своите послания и към други родители и млади хора от общностите там.

Повече подробности можете да прочете на нашия сайт: