• English
  • български

На 20 март в ЕК от Юрочайлд в рамките на кампания Opening doors, във връзка с новия програмен финансов период. Събитието беше в рамките на 2 часа, с представяне на опит и предизивкателства пред различните финансови инстурменти от гледна точка на инвестициите за деинституционализация в бъдещия период.

От страна на НМД имаше представяне от Жоро Богданов(за ESIF общо за страните), представяне на опит на млад човек преминал през институция и приемна грижа – Реми, а в официалния откриващ панел говори Зорница Русинова, както и евродепутат Георги Пирински. Карстен Размусен също говори за опита с ДИ в България и предизвикателствата в момента пред Румъния и към страните общо при планиране на бъдещите фондове. Засегнаха се редица въпроси относно бъдещия бюджет и фондове, като Жоро акцентира на необходимостта да се финансират превантивни услуги в подкрепа на семействата, за сметка на изграждане на малки групови домове. Засегна се необходимостта от засилване на мястото и капацитета на НПО да влияят върху планиране, изпълнение и мониторинг на проектите. Малко повече за събитието и тук

 

–          публикацията на Opening doors, която беше промотирана на самото събитие  “Maintain, Strengthen, Expand: How the EU can support the transition from institutional to family and community based care in the next MFF”.

 

–          Препоръките от февруари тази година на  Юрочайлд за следващия финансовов период– в прикачен файл, с акценти тук:  http://www.eurochild.org/news/news-details/article/investing-in-children-through-the-post-2020-european-multiannual-financial-framework/?no_cache=1

 

–          country fact sheet за България за 2017г, който, както знаете се подготвя всяка година в рамките на кампанията – също в прикачен файл. Ако ви е интересна ситуацията с ДИ в някоя от останалите партньорски страни, може да видите тук: http://www.openingdoors.eu/resources/facts-and-figures-2017/