• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAКомплексът за социални услуги отново събра приятели на приемната грижа през юли 2012.

Сдружение „Еквилибриум” е включено в пилотната група за обучение на кандидат-приемни родители и кандидат-осиновители по програма ПРАЙД на ФИЦЕ – България, която се базира на дългогодишен американски опит и цели приемните деца да се отглеждат в компетентни приемни семейства, които разбират и могат професионално да откликнат на техните нужди.

От месец април 2012 година, екипът – Светла Межри – ръководител на Центъра за обществена подкрепа и Яна Делева – психолог в Комплекса, обучават кандидат-приемни родители по програма ПРАЙД. Програмата продължава 3 месеца и се състои от 9 обучителни сесии, редувани с 4 домашни консултации на кандидат – приемни родители.

На 20.07.12 г. се състоя последната сесия от обучението по програма ПРАЙД, която имаше за цел да предостави на кандидат-приемните родители възможност да обсъдят въпроси, които ги интересуват и които ще им помогнат да вземат информирано решение дали да станат приемни родители.

На срещата присъстваха екипа на проект „И аз имам семейство” на Община Русе, който е базиран в Комплекса и работи в тясно сътрудничество със специалистите по приемна грижа на Комплекса, представители на РДСП, ДСП и на ОЗД – Русе, ръководството на СНЦ „Еквилибриум”, директорът на Комплекса за социални услуги, роднини и приятели на кандидат – приемните родители. Специални гости бяха и кандидат-осиновител, младеж – напуснал институция, биологичен родител, чието дете е в приемно семейство и действащи професионални родители, което осигури много и различни гледни точки и възможност за споделяне на реален опит, преживявания, проблеми и успехи.

На срещата четирите семейства от Русе, които завършват обучението по ПРАЙД получиха официално своите сертификати от ФИЦЕ – България, организацията притежаваща лиценза за обучение по програмата.