• English
  • български

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 6 и 7 юли 2012 с „Интерактивното обучение и алтернативната терапия: различни методи на работа с уязвими деца и младежи”, програма „ЕКсперт” на Еквилибриум направи първите си стъпки.

Обучението, което вече проведохме, включва 2 модула, съобразени с професионалните интереси и желанието за развитие на инстититуции и организации от социалната сфера и услуги, както и от сферата на формалното и неформалното образование.

Програмата синтезира дългогодишния и разнообразен опит и натрупана експертиза на специалистите от Еквилибриум, получили висока оценка в национален и международен мащаб. Целта е този опит да бъде споделен и да се подкрепи фондонабирането на организацията.

Първата група обучаеми, които експериментираха, теоретизираха и практикуваха в рамките на два дни бяха психолози и социални работници от Център за обществена подкрепа и Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик на хора от Силистра. Двете социални звена се управляват от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”.

Специалистите от Силистра споделиха като обратна връзка, че алтернативните методи като аромотерапия, куклотерапия, цветова и природотерапия искрено са ги изненадали като начин на работа с уязвими деца и младежи и пожелаха да се възползват от втория модул по същите теми през септември и октомври, който е изцяло практически ориентиран.