• English
  • български

На 22 май 2018 г. се проведе втората годишна информационна конференция на „Еквилибриум“, посветена на услугите, които организацията управлява в град Бяла от 2016 г. – Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип за деца.

Главни герои на конференцията отново бяха децата от Центъра за настаняване от семеен тип. В презентацията си „От вътре навън“ методическият ръководител на двете услуги Надежда Петрова разказа за усилията, които сме положили, за да може децата да се почувстват у дома си в Центъра, да спечелим доверието им и уроците, които продължаваме да учим от тях. Най-новия филм на „Еквилибриум“ – „Цветя от Рая“ отново посветен на децата и техните семейства докосна сърцата на всички, а самите деца бяха искрено развълнувани.

Гостите на събитието – г-н Димов – Заместник кмет на Община Бяла, г-жа Виолета Йорданова Началник отдел „Закрила на детето“, представители на полицията, училища и детските градини в Бяла научиха повече за успехите и предизвикателствата пред колегите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, които разказаха през историите на успешни техни случаи с деца с увреждания и техните родители. Партньорството с родителите беше акцентът и в презентацията на Гергана Николова ръководител на ЦСРИ гр. Бяла. Вълнуващи бяха и отправените от Ивайло Минков – ръководител на ЦНСТ – искрени думи към децата и гостите. Водещ на конференцията беше Айлян Карамехмедова – логопед в ЦСРИ – Бяла.

Благодарим и на двата екипа за усилията и труда, които полагат, за да може двете социални услуги в Бяла да се възприемат от Общината, общността и институциите – партньори като успешни и много добри за децата, за които са предназначени.