• English
 • български

Отворено писмо

 

Уважаеми народни представители,

Уважаеми представители на медиите,

Изказваме искреното си възмущение от факта, че за пореден път вече приет и обнародван закон, при това с единодушие в Народното събрание, закон, чиято  конституционност е потвърдена  от Конституционния съд – неговите принципи, включително и възможността част от социалните услуги да бъдат възлагани на частните доставчици, отново е подложен на опити за безцеремонна и безпринципна намеса.

Създаването на Закона за социалните услуги отне на държавата две години и много усилия за това да бъде създадена нормативна рамка, която да предлага качествена и контролирана помощ и подкрепа, към която може да се обърне всеки, без да бъде етикетиран като човек в риск. Новият закон за социалните услуги решава в голяма степен проблема с  несъвършенствата в системата за социална закрила досега. Той е изцяло съобразен с Конституцията на Република България и най-добрите европейски практики, в съгласие с националните специфики и потребности. Процесът на изработване на закона продължи достатъчно дълго и протече при множество обществени обсъждания и дискусии  преди внасянето му в Народно събрание. Този процес е гаранция, че отразените в закона нови положения не са необосновани предложения или нечии частни интереси, а са резултат от дискусии със заинтересованите страни и са взети предвид различните гледни точки. В текстовете на Закона е отразена експертизата на най-добрите специалисти в социалната сфера. Законът стъпва върху всички успешни и добри модели, пилотни практики, познати в България. Какво налага бързането за внасяне на промени, които категорично са в ущърб на подкрепата на децата, семействата, възрастните хора, хората с увреждания – в рамките на три дни?

Внесените предложения нямат реални мотиви, насочени към по-добрия живот на хората, нямат реална оценка на въздействието. Нещо повече, те показват абсолютно неразбиране на действителността, в която живеят голяма част от българските граждани, които имат нужда от социални услуги. Само част от примерите за това са текстът, определящ че социалните услуги не са търговска дейност – нещо, което вече е регламентирано в други законови текстове. В ежедневната практика, от друга страна, няма по-ясна илюстрация за това от бюджета за изхранване на едно дете в някои от услугите – който представлява 1.67лв на ден. Интересно е разбирането, че този бюджет би позволил печалба на доставчика на социалната услуга. Друго предложение се отнася до регламентирането на възлагане на услугата на външен доставчик „при невъзможност“ от страна на общината, без да е ясно какво означава всъщност това. Какъв е смисълът на това предложение, при положение, че гражданските организации на практика успяват да привлекат допълнително до 50% повече възможност за подкрепа за хората, с които работят – като например, възможността деца, преживели тежко насилие, да отидат на море – нещо, което държавата НЕ осигурява?

До този момент в Народното събрание са постъпили десетки мнения и становища както от организации, чието призвание и работа е да подкрепят уязвимите, така и от хора, за които социалните услуги са често пъти от ключово значение за достоен живот. Остава въпросът дали народните представители са запознати с тях или за пореден път се поддават на популистки натиск, без да изследват процесите и какви са перспективите, в резултат на техните действия и решения.

Ние, граждани и граждански организации на родители, хора с увреждания и професионалисти, работещи в подкрепа на стотици хиляди деца, семейства и възрастни, питаме:

 • Докога тревогите и уязвимостта на хората ще бъдат използвани за извличане на политически дивиденти?
 • Докога народните представители няма да извършват необходимите реални стъпки към разрешаването на социалните проблеми в страната и гарантиране на правата хората?
 • Докога децата и семействата ще бъдат използвани по най-безмилостен начин за политически боричкания и обслужване на неясни цели?

Действията ви през последната година и половина оставят впечатление, че не се интересувате от истинските проблеми на хората, намиращи се в тежка житейска ситуация, които ще пострадат най-много, поради факта, че ще им бъде ограничен достъпа до навременна и качествена подкрепа.

Недопустимо е човешки съдби да се решават от недомислени предложения с неясни мотиви. Именно това ще се случи, ако продължат политическите игри около Закона за социалните услуги.

 

С уважение:

 1. Фондация „Светът на Мария“
 2. Български център за нестопанско право
 3. Национална мрежа за децата
 4. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
 5. Сдружение „Граждански инициативи „Ловеч“
 6. Фондация „Здраве и социално развитие“
 7. Фондация „Институт за социални услуги в общността“
 8. Фондация Подари усмивка Димитровград
 9. Фондация „Слънце за всеки“
 10. „Хуманност и Дълголетие“ ООД
 11. Фондация „За Нашите Деца“
 12. Общност Мостове
 13. Фондация „Конкордия България“
 14. Сдружение „Бъдеще за децата“
 15. Сдружение „Егида“ гр. Пазарджик
 16. Фондация „Лале“
 17. Фондация за децата в риск по света
 18. Фондация „Сийдър“
 19. Надежда и домове за децата – клон България
 20. Фондация МСС-България
 21. Фондация “Силата на глухите деца”
 22. ФИЦЕ-България
 23. Фондация „Асоциация Анимус“
 24. Фондация Лумос, клон България
 25. Сдружение „Закрила – Ловеч“
 26. Сдружение „РАЛИЗ-БАЛИЗ“ гр. Русе
 27. Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения – гр. Видин
 28. Сдружение Шанс, гр. Разлог
 29. Сдружение „Паралелен свят“
 30. Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения
 31. Сдружение „Еквилибриум“
 32. Фондация „Св. Николай Чудотворец“
 33. Сдружение „Бъдеще за всеки“
 34. Сдружение с нестопанска цел „Довери ми се“- Самоков
 35. Сдружение „Знание“Ловеч
 36. Сдружение “ Алтернативи2017″
 37. Сдружение „Семеен център – Мария“
 38. “Глобална инициатива в психиатрията – София”
 39. Фондация „Мисия Криле“
 40. Сдружение „Избор“, Банско
 41. Сдружение „Св. Иван Рилски“, Бургас
 42. Сдружение „Надежда за добро бъдеще“  Силистра
 43. БАЛИЗ – Велинград, Велинград
 44. Сдружение „Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения“, Габрово
 45. Дружество за умствено и психически увредени лица, Дряново
 46. Сдружение „Бъдеще за всеки“, Монтана
 47. БАЛИЗ – Плевен, Плевен
 48. Сдружение с нестопанска цел „Довери ми се“, Самоков
 49. Сдружение „Надежда за добро бъдеще“, Силистра
 50. Сдружение „Иновация“, Симитли
 51. Сдружение „Асоциация Аутизъм“, София
 52. Сдружение „Закрила, обич и вяра“, Търговище
 53. Сдружение „Независим живот“, Шумен
 54. Сдружение „БАЛИЗ-Благоевград“
 55. Фондация „Надежда за малките”
 56. Сдружение „Дете и пространство“