• English
  • български

DETCKO-Y4ACTue-1-1-300x200Практиката на сдружение Еквилибриум за детско и младежко участие беше номинирана за една от 5-те най-добри практики в страната от НМД тази година.

Този беше поводът за посещението на представители на организации от страната и секретариата на Мрежата на 23 и 24 октомври 2014 в Комплекса в Русе.

Гостите се запознаха с контекста в региона, що се отнася до детските и младежки политики в срещата с представители на Община Русе – г-жа Мариела Личева – Директор дирекция „Здравни и социални дейности“ и г-жа Ирена Петрова – Директор дирекция „Култура и образование“. Доброто партньорство между местната власт и неправителствения сектор в общината впечатлиха участниците в срещата и провокираха много въпроси за моделите на това взаимодействие.

По-късно в Комплекса за социални услуги срещите продължиха с представянето на проект „Мегафон“ на НМД, който е насочен към развитие на детското участие в Мрежата от неправителствени организации. Стефка Петева и Дейвид Бисет представиха основните акценти и принципи в работата с децата и младежи в риск и доброволци от училищата в Русе.

Отговорите на това „как се прави на практика детско участие“ са много и зависят от мисията и разбирането на всяка организация или институция, работеща с деца. Представените от Еквилибриум практики и инструменти винаги са стъпвали на силните страни на децата и младите хора, с които работим и на ученето чрез преживяване на опита, което дава възможност да се прояви най-добрия потенциал във всяко дете. Убеждението ни, че този потенциал съществува, независимо колко академично успешно е детето или младия човек, винаги ни е помагало да постигаме резултати заедно с децата и те да развият най-доброто, на което са способни, да придобият самочувствие и увереност.

Във всичко това успяха да се убедят и гостите на Комплекса, запознавайки се с децата от Центъра за работа с деца на улицата, които с гордост им представиха своите Книги на успеха. Малките, на пръв поглед, постижения, които ги карат да се чувстват умни и успяващи, което променя и отношението и на собствените им родителите към тях.

Книгите на успеха, които децата водят от началото на тази година с помощта на своите ръководители и родители, са само един от инструментите, които използваме, за да могат децата активно и адекватно да участват във всички решения и програми, които ги касаят.