• English
  • български

Еквилибриум не поддържа постоянно назначен персонал и нашите административни разходи са много скромни.

Еквилибриум е консорциум от професионалисти, които посвещават своето време и усилие за постигане на споделяната мисия. Около емблемата на свободно играещия делфин са сплотени група единомишленици – експерти по детските въпроси (образование, закрила, развитие). Те обичат да работят и играят заедно, така както го правят общителните и грижовни един към друг делфини. „Еквилибриум” е средство за постигане на общи цели, за развитие на въображението и творческия потенциял на всеки един от нас – без граници. Малка група основатели тръгнахме заедно от самото начало. Други се присъединиха към нас впоследствие, а сега сме един сплотен, продуктивен и щастлив екип.

Този подход ни дава някои преимущества:

  • Израстването ни бе внимателно проследявано и насочвано в желаната посока; мисията ни никога не е била компрометирана.
  • Връзката ни с детските теми и общностите, с които сме работили, винаги е била гъвкава, широкообхватна и многостранна.
  • Останахме много достъпни – можем да предлагаме техническа подкрепа на други организации и да отговаряме на предложения.
  • Времето и ресурсите ни бяха изцяло насочени към развитието на ефективни подходи към работата с деца и семейства.

Екипът на Еквилибриум е с разнородни и допълващи се умения и познания за иновации в областта на неформалното образование и благосъстоянието на децата. Нашите специалисти участват в реформата на грижите за деца в Централна и Източна Европа от самото й начало – широтата и дълбочината на практическия им опит трудно могат да бъдат конкурирани.