• English
  • български

„Еквилибриум“ вярва, че качествената ранна грижа и образование са от решаващо значение за превръщането на децата в независими и компетентни възрастни. Създавайки през 2017 г. първия в България Семеен център „В света на ранното детство“ в Русе, в подкрепа на родители, възпитатели и социални работници, чрез най-новия ни проект: „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“, ние стартирахме модернизацията на детското образование в България.

Период на изпълнение: януари 2019 г. до декември 2021 г.

Източник на финансиране: Фондация Villum, Дания

Ние сме местен партньор на VIA University College, Факултет по образование и социални изследвания, Дания

Общата цел е да се стимулира националната информираност за важността на високото качество в грижата и образованието в ранното детство. Това ще бъде постигнато чрез създаване на съвременни педагогически практики и учебни среди в пилотните детски градини и създаване на информираност сред ключовите заинтересовани страни и националните медии. Действията по проекта ще доведат до трансформация на педагогическия подход и учебна среда в столичната детска градина „Братя Грим“ и русенската детска градина „Снежанка“.

Очаквани резултати:

  • Трансформация на педагогическия подход и развитието на компетентности за прилагането му в границите на съществуващите учебни програми и регулаторни рамки
  • Обширно препроектиране и обновяване на закрити и открити площи и инвестиции в ново оборудване
  • Приобщаване на родителите и консолидиране на тяхната подкрепа
  • Създаване на конкретен модел за демонстрация пред правителството и други заинтересовани страни

 

Персоналът на българските детски градини посети детски градини в Дания и премина през 8 учебни модула, предоставени от преподаватели от VIA колежа. Те бяха насърчавани да въвеждат нови елементи в своите педагогически практики – стъпка по стъпка.

 

Това са първите промени с отлични резултати за децата, отчетени от педагогическите екипи:

 

Хранене

Децата имаха изградени навици за самообслужване по време на хранене. То се изразяваше в самостоятелно отсервиране след хранене.

Промяната сега е активно включване в подготовка на масата за хранене, самостоятелното сервиране на храната от децата, използване на купи и блюда, от които децата сами разсипват храната си и кани, от които сами сипват вода и чай. Продължават да отсервират  и помагат при почистване след хранене.

Игра навън

Стремим се децата максимално да играят навън. Досега за игра навън децата използваха играчки за пясъчника, топки и обръчи. Наред с това играеха различни организирани игри.

Направихме голяма промяна в игрите на децата на двора, като ги стимулираме да играят с пясък, кал, вода и естествени материали в различни метеoрологични условия. Децата се чувстват щастливи и свободни да изучават света и заобикалящата ги среда. Тази свобода на децата да играят е нещото, което най-много ни хареса да видим в датските детски градини и след видяното, с увереност споделяме на родителите, колко важно е децата да откриват собствените си възможности и да развиват социалните си умения точно по този начин. Също така организираме допълнителни занимания и хранене навън, когато естеството на храната позволява.

Музиката

Музиката е неразделна част от ежедневието на децата. Слушаме музика подходяща за възрастта им, пеем песни. Сега вече звучи класическа музика през деня. Промяната е използването на  музиката в малко по-различен  аспект. С децата играем ,,Калипсо“, използваме картонени твърди чаши и пеем ,,Га,галоп“ – премествайки чашата към съседното дете в посока обратна на часовниковата стрелка (като цел тук ни е да направим подготовка за писане). Използваме  мелодия чрез импровизиране като начало или край на дейност. Например: пеем 1,2,3 всичко прибери; 1,2,3 за кръг се приготви,1,2,3 в кръгчето седни и т.н.

Закупихме по проекта различни детски музикални инструменти, които да са на разположение на децата по всяко време, за да могат да играят и свирят когато желаят. Използваме като музикални инструменти кофи, дървени лъжици.

Кътове за игра и четене

По време на посещението ни в детските градини в гр. Орхус успях ме да съберем много впечатления и вдъхновение за промяна на средата и цялостното отношение към играта и децата .

Много ни хареса, че почти във всяка детска градина имаше кът с възглавници за четене на книги и други занимания на децата, затова в някои от групите направихме подобни на тези, които ни харесаха .

От само себе си дойдоха идеите за промени в интериора на групите, които включват:

– премахване на голяма част от пердетата

– намаляване на излишните играчки и акцент върху тези от естествени материали

– осигуряване повече пространство за свободна игра

– творчеството на децата като част от интериора

Другата промяна, която направихме е да обособим кътовете за игра в занималнята, съобразявайки се с датския начин на подреждане на групите.  С малки модули отделихме пространствата в занималнята и направихме следните кътове за игра: магазин, кухня, фризьорски салон и бебе-център. В съседно помещение направихме кътове, в които да играят момчетата. Там има: работилница, джаги, различни конструктори и гаражи.

Смятаме, че децата на по-малки групи играят по-добре, не проявяват агресия помежду си и изпитват удоволствие от играта.

Педагогическо взаимодействие

Най-голямата промяна извършихме именно тук, в процеса на педагогическо взаимодействие и общуването с децата, защото е въпрос на промяна на личните нагласи.

Основно в работата си използваме фронтален метод. Сега вече всички се стараем да променим своята позиция спрямо децата. Стараем се да сме до тях и да бъдем на тяхното ниво (седнали на земята или на столче до тях). Стараем се контактите ни да бъдат очи в очи.