• English
 • български

Начинания

„Еквилибриум“ вярва, че качествената ранна грижа и образование са от решаващо значение за превръщането на децата в независими и компетентни възрастни. Създавайки през 2017 г. първия в България Семеен център „В света на ранното детство“ в Русе, в подкрепа на родители, възпитатели и социални работници, чрез най-новия ни проект: „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“, ние стартирахме модернизацията на детското образование в България.

Период на изпълнение: януари 2019 г. до декември 2021 г.

Източник…

folded-arrow1

Проект 1. „Тактилна работилница за равни възможности в общността“
Период на изпълнение: април 2019 – април 2020
Източник на финансиране: Програма на Виваком и Български център за нестопанско право
Роля на организацията: изпълнител
Обща цел на проекта:
Подобряване на социалното включване на уязвими членове на общността чрез разширяване на социалната им опитност и досега с изкуството и културно-историческото наследство на Русе. Подобряване на чувствителността на хората от общността от най-ранна възраст чрез преживяване на личен опит и осъзнаване и приемане…

folded-arrow1

Проект „Гласът на децата“

Период на изпълнение: януари 2018 – декември 2018

Източник на финансиране: По процедура № BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Партньор по проекта: ЕНФАП – Италия

Постигнати резултати:

Трансферирани социални иновации за повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, техните родители и неформални лидери от маргинализирани общности в квартал Средна кула, община Русе от дейности на община Кастелфидардо, Италия. Социалните иновации, които бяха трансферирани са 3,…

folded-arrow1

Проект „Приеми ме 2015“ BG05M9OP001-2.003-0001-C01

Период на изпълнение: март 2018 – декември 2020 г.

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Роля на организацията: подизпълнител, съгласно Договор за услуга №2018-У-19/13.03.2018 г.  с Община Силистра

Очаквани резултати:

 • Проведени 6 Индивидуални супервизии на приемните семейства по Проекта от област Силистра, в които има настанени деца;
 • Проведени 6 специализирани обучения на ОЕПГ Силистра;
 • Проведени 3 специализирани обучения на членовете на по приемна…

  folded-arrow1

Проект BYMBE – „Връщане на младите майки към образованието“ („Bringing young Mothers back to Education“) – приключил

Период на изпълнение:  септември 2017 – август 2019г.

Източник на финансиране: програмата „Еразмус +“ – Основна ос 2 – Стратегически партньорства за обучение на възрастни на Европейската комисия

Роля на организацията: партньор

Конкретни цели:  Проектът цели да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите, за да се помогне на младите майки на възраст между 15…

folded-arrow1

Период на изпълнение: Януари, 2019 – декември, 2020 

Източник на финансиране: Фондации „Велукс“

Роля на организацията: Български партньор на VIA University College, Дания

Очаквани резултати:

Провеждане на начални действия в ДГ „Братя Грим“, София

Провеждане на следващи действия в ДГ „Снежанка“, Русе

 • Провеждане на 24 обучителни курса, всеки в продължение на 4 дни, за персонала на детското заведение
 • Осигуряване на препоръки за реновиране на сградите, където се помещават детските заведения и подкрепа за първите стъпки по процеса на реновиране…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: февруари 2017 – юни 2018 – приключен

Източник на финансиране: Национална мрежа за децата

Роля на организацията: организация – партньор със СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат

Постигнати резултати: Развиване на училище „Христо Ботев“, гр. Кубрат като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център. „Еквилибриум“ чрез излъчен свой модератор – Пламена Стефанова – подкрепи училището в развиването и прилагането на философията на работа, съдейства за развиването на ресурсните материали по проекта и да…

folded-arrow1

Период на изпълнение: март 2018 – декември 2018 г.

Източник на финансиране: Община Силистра

Роля на организацията: изпълнител

Очаквани резултати:

 • Проведено 1 надграждащо обучение на специалистите;
 • Проведено 1 надграждащо обучение на детегледачи и болногледачи;
 • Проведена 1 групова супервизия на специалистите;
 • Проведена 1 групова супервизия на детегледачи и болногледачи;
 • Проведени индивидуални супервизии на 12 специалисти;
 • Проведени индивидуални супервизии на 35 детегледачи и болногледачи.

 

Обща цел на проекта:

Да се повиши качеството на предоставяне на социалните услуги.

Специфични цели:

Да…

folded-arrow1

Период на изпълнение: февруари 2017 – декември 2017 г

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Роля на организацията: подизпълнител – Договор за услуга № 2017 – 021 – У от 27.02.2017 г.  с Община Силистра

Очаквани резултати:

 • Проведени 2 Индивидуални супервизии на приемните семейства по Проекта от област Силистра, в които има настанени деца;
 • Проведени основни обучения на ОЕПГ Силистра;
 • Проведено специализирано обучение на ОЕПГ Силистра;
 • Проведено специализирано…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: март 2017 – март 2018 г. – приключен

Източник на финансиране: Фондация „Подслон за човечеството“ – „Хабитат“

Роля на организацията: изпълнител

Постигнати резултати:

Подкрепени 38 семейства с ниски доходи в Община Русе и Община Сливо поле, отглеждащи деца с безлихвени заеми за ремонтни дейности в домовете си, което да осигури по-добро място за живот и развитие на децата и родителите.

Осигурявани от Фондация „Подслон за човечеството“ 3 безплатни обучения за групата от заемополучатели от…

folded-arrow1