• English
 • български

Начинания

Период на изпълнение: Януари, 2019 – декември, 2020 

Източник на финансиране: Фондации „Велукс“

Роля на организацията: Български партньор на VIA University College, Дания

Очаквани резултати:

Провеждане на начални действия в ДГ „Братя Грим“, София

Провеждане на следващи действия в ДГ „Снежанка“, Русе

 • Провеждане на 24 обучителни курса, всеки в продължение на 4 дни, за персонала на детското заведение
 • Осигуряване на препоръки за реновиране на сградите, където се помещават детските заведения и подкрепа за първите стъпки по процеса на реновиране…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: февруари 2017 – юни 2018 – приключен

Източник на финансиране: Национална мрежа за децата

Роля на организацията: организация – партньор със СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат

Постигнати резултати: Развиване на училище „Христо Ботев“, гр. Кубрат като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център. „Еквилибриум“ чрез излъчен свой модератор – Пламена Стефанова – подкрепи училището в развиването и прилагането на философията на работа, съдейства за развиването на ресурсните материали по проекта и да…

folded-arrow1

Период на изпълнение: март 2017 – декември 2017

Източник на финансиране: Община Силистра

Роля на организацията: изпълнител

Очаквани резултати:

 • Проведено 1 надграждащо обучение на специалистите;
 • Проведено 1 надграждащо обучение на детегледачи и болногледачи;
 • Проведена 1 групова супервизия на специалистите;
 • Проведена 1 групова супервизия на детегледачи и болногледачи;
 • Проведени индивидуални супервизии на 12 специалисти;
 • Проведени индивидуални супервизии на 35 детегледачи и болногледачи.

 

Обща цел на проекта:

Да се повиши качеството на предоставяне на социалните услуги.

Специфични цели:

Да продължи…

folded-arrow1

Период на изпълнение: февруари 2017 – декември 2018

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Роля на организацията: подизпълнител – Договор за услуга № 2017 – 021 – У от 27.02.2017 г.  с Община Силистра

Очаквани резултати:

 • Проведени 2 Индивидуални супервизии на приемните семейства по Проекта от област Силистра, в които има настанени деца;
 • Проведени основни обучения на ОЕПГ Силистра;
 • Проведено специализирано обучение на ОЕПГ Силистра;
 • Проведено специализирано обучение…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: март 2017 – март 2018 г. – приключен

Източник на финансиране: Фондация „Подслон за човечеството“ – „Хабитат“

Роля на организацията: изпълнител

Постигнати резултати:

Подкрепени 38 семейства с ниски доходи в Община Русе и Община Сливо поле, отглеждащи деца с безлихвени заеми за ремонтни дейности в домовете си, което да осигури по-добро място за живот и развитие на децата и родителите.

Осигурявани от Фондация „Подслон за човечеството“ 3 безплатни обучения за групата от заемополучатели от…

folded-arrow1

Проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и контакт със закона“ /ЦПД/

Период на изпълнение: март 2017 – март 2019

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“

Роля на организацията: подизпълнител – по  проект на Национална мрежа за децата, в партньорство с Община Русе

Очаквани резултати:

 • Да развие и приложи на практика модели на услуги за деца в конфликт или контакт със закона ;
 • Да допринесе за промяна на обществените нагласи спрямо децата в конфликт със закона;
 • Да подкрепи…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: април, 2016 – март, 2019

Източник на финансиране: Фондация „Велукс“

Роля на организацията: изпълнител

Цел: Създаване на център, където ще работим пряко с деца и семейства, но и ще осигуряваме ноу-хау по ранно детско развитие и практически методи за работа с деца от 0  до 7 години за специалисти, работещи в сферата на образованието и грижата за децата.

Това не е социална услуга. Това е независимо начинание.

Сградата на новия център се намира на улица „Доростол“ (близо…

folded-arrow1

Период на изпълнение: февруари 2017 – юни 2018 – приключен

Източник на финансиране: Национална мрежа за децата

Роля на организацията: организация – партньор със СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат

Постигнати резултати: Развиване на училище „Христо Ботев“, гр. Кубрат като общност и превръщането му в отворен и многофункционален център. „Еквилибриум“ чрез излъчен свой модератор – Пламена Стефанова – подкрепи училището в развиването и прилагането на философията на работа, съдейства за развиването на ресурсните материали по проекта и да…

folded-arrow1

Период на изпълнение:  септември – декември 2016 г.

Източник на финансиране: Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и TBI Bank – част от новата търговска кампания на банката „Спорт за по-добър живот на децата“

Роля на организацията: водеща

Очаквани резултати: Осигуряване на алтернативна терапевтия – хипотерапия за 20 деца с двигателни и ментални затруднения и деца с отклонения в поведението и социална дезадаптация.

Конкретни цели: 

 • Увеличаване на интензитета на терапевтични сесии с децата със специални потребности, при които вече…

  folded-arrow1

Период на изпълнение: април – юли 2016 г.

Източник на финансиране: Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, чрез Фондация „Велукс“

Роля на организацията: изпълнител, в рамките на кампания на Ноу Хау център за алтернативни грижи, инициирана от група ромски деца, участници в проект  „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността“.

Очаквани резултати:

 • Повишена чувствителност у родителите по отношение мястото и ролята на детето в семейната система…

  folded-arrow1