• English
  • български

20151012_162426Специалистите и децата от трите Центъра за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция,  град Павликени, избраха за домакин на своя заключителна конференция  къщи „Любов“ и „Надежда“ в град Русе, управлявани от сдружение „Еквилибриум“.

Конференцията е във връзка с приключване на проект „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в Община Павликени”. Изборът на град Русе за това събитие не е случаен, както отбелязаха самите гости: „Именно от гр. Русе, започна процеса на деинституционализация в България и вие разполагате с най – голям опит в предоставянето на резиденти услуги. Освен това във вашите Центрове за настаняване от семеен тип, са настанени и деца от Дома за деца с умствена изостаналост с. Михалци, които ние познаваме“.

В уютното пространство на Центъра за настаняване от семеен  тип „Надежда“ се събраха екипите и децата и младежите от Павликени и Русе. Гостите представиха своите постижения и опит в новооткритите си центрове и екипите споделиха постиженията и предизвикателствата, свързани с процеса на адаптация на децата и младежите.

Екипът на сдружение „Еквилибриум“, работещ в двете къщички в Русе, показа най-новия си филм, направен с подръчни средства и техника, който събира моменти от ежедневието на децата и младежите и е показателен за постиженията и напредъка им в рамките само на 1 година и 5 месеца от както са настанени в новите къщички в Русе.

Срещата между самите деца и младежи от двата града също предизвика вълнение и емоции, разбира се, имаше и подаръци за всички.

Гостите от Павликени се срещнаха  с децата, изведени от Дома в с. Михалци и бяха искрено впечатлени от тяхното развитие и напредък. Децата реагираха много спонтанно и емоционално на срещата с техните стари познайници и приятели.

Това беше първата, но не и последна среща между двата екипа. Всички се обединиха около обещанието за следващи срещи и контакти, тъй като обмяната на опит и идеи е безценна и в огромна полза за служителите, но най-вече за децата и младежите в новите услуги.