• English
  • български

Съкращението PAAR – Participatory and Appreciative Action and Reflection – означава „основано на позитивно участие изследване чрез действие”, а тази конференция, организирана от Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет, София, е първата по рода си в Югоизточна Европа.

Проф. Тони Гей (Великобритания) и д-р Галина Маркова, която ръководи Ноу-Хау центъра, бяха модератори на събитието. Проф. Гей е международно известен с работата си в областта на позитивната психология и е директор на Reflective Learning – International (Учене чрез рефлексия – интернешънъл).

В конференцията взеха участие повече от 80 души, които имат своята роля в процесите на закриване на домовете за деца, както и в развитието на услуги в общността.

Дейвид Бисет, председател на Еквилибриум, бе един от четиримата доставчици на услуги в страната, които имаха възможност да представят иновативната си практика. Неговата презентация „Управление на прехода от институционална грижа към живот в общността: цялостен подход“ – се базираше на опита на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе при координирането на ефективни и интегрирани интервенции, водещи до закриването на дом за бебета – „затваряне на входа“, „майсторско“ управление на случаите и работата в дефицит на време. Дейвид идентифицира партньорството на EQ и Надежда и домове за деца – клон България като ключова част от рецептата за успех и посочи за свое вдъхновение шведския модел на семеен център.

Акцент на конференцията бяха поредица от рефлексии в малки групи по въпросите на деинституционализацията. Най-емоционалният момент бе представянето на група млади хора, напуснали институционалната грижа. Те имаха възможност да споделят собствен опит и да предоставят убедителни и обосновани препоръки за това как да се подобри прехода от институционална грижа към живот в общността.

Организаторите поеха ангажимент да публикуват пълно и подробно описание на продуктите от колективното мислене, реализирано по време на събитието. Ще го споделим с вас, когато е готово.