• English
  • български

Форумът беше организиран от „Надежда и домове за децата“ – клон България и бе домакинстван от сдружение „Еквилибриум“  на 13 и 14 юни в Обединени детски услуги „Слънчо“ в Русе.

Мястото не е избрано случайно, тъй като „Еквилибриум“ е единственото НПО в страната, което управлява иновативната социално-здравна услуга с подкрепата на Община Русе и партньорството на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Кръглата маса събра по-голямата част от специалистите, които са ръководители и експерти в останалите 7 пилотни Центрове за деца с потребност от постоянна медицинска грижа в страната. Те бяха разкрити в резултат от преструктурирането и закриването на 8 пилотни Дома за медико социални грижи по проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването с активното участие  на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Целта на форума бе да се обменят добрите практики и да се споделят предизвикателствата пред екипите, работещи в тези услуги от нов тип, предвид планираните за създаване нови 20 Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи /ПМГ/ в актуализирания План за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ приет от министрески съвет в края на миналата година.

Представителите тези услуги от Габрово, София, Търговище, Русе, консултанти от Фондация „Карин дом“, представители на Община Русе, приемни родители на деца с увреждания и медицински специалисти изведоха ключовите фактори за успех в сега действащите ПМГ  през разглеждането на конкретни случаи на деца и семейства. Ключов фактор за успеха и качеството на тези услуги се оказа, според всички, човешкият ресурс, който работи в тези услуги, привличането като партньори на родителски пациентски организации, лекари, които консултират и проследяват децата, партньорството. Като друг изключително важен фактор бе изведен и работата с родителите и семействата на децата с увреждания и малформации и навременно оказаната им подкрепа още на ниво родилен дом, както и насърчаването, подкрепата, която получават от екипите, за да са до децата си, да ги посещават, придружават при хоспитализации и поддържат постоянен контакт с тях, въпреки тежкото им състояние в повечето от случаите.

Участниците в кръглата маса изведоха и препоръки и насоки към настоящите управляващи, които ще им предоставят, за да може новоизгражданите услуги от този тип да бъдат на нужното ниво, а и сега съществуващите да подобрят средата и качеството си.

Част от препоръките са свързани със предвиждане и създаване на адекватен финансов стандарт поради спецификата на услугата – висококвалифициран медицински персонал (сегашният стандарт не позволява конкуренти заплати за медицинските специалисти и това затруднява тяхното привличане за услугата), скъпите медицински консумативи, апаратура и разходи. Създаване на изисквания от страна на Министерство на здравеопазването за оказване на пълно съдействие от страна на здравната система за обезпечаване на нуждите на тези деца, които най-често са в състояние ежедневно да се борят за живота си. Услугите да бъдат обезпечени и с всички необходими помощни технически средства, които струват скъпо и не се поемат нито от здравната, нито от социалната система, а са ключови за рехабилитацията и качеството на живот на тези деца. Да се предприемат стъпки в посока позволяване на реконструкции във вече съществуващите центрове, които са в сградите на закритите институции, но най-често на последния етаж, без асансьор, който може да побере медицинско легло (а децата в големия си процент са лежащи и с тежки хидроцефалии), вратите също не са съобразени с нуждата от придвижване на лежащи деца. Тъй като услугите са изградени с европейски средства съществува ограничението за 5 години устойчивост, което не позволява никакви конструктивни промени по сградите, въпреки желанието на доставчиците на тези услуги.

Участниците, домакините от „Еквилибриум“ и организаторите „Надежда и домове за децата“ – клон България се обединиха около идеята за нова, също толкова полезна среща, през есента на национално ниво в София, за да могат участие да вземат и представители на отговорните държавни институции – Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, както и най- значимите медицински специалисти в страната, от чиято експертиза тези деца се нуждаят ежедневно.