• English
  • български

Децата от няколко  шести класа в ОУ „Тома Кърджиев“, ОУ „Васил Априлов“ и училището по изкусва в Русе увенчаха с весел празник края на учебната и клубна година.

В тези три училища екип на „Еквилибриум“ през цялата учебна година провеждаше с децата интерактивни сесии, посветени на правата на децата, отговорностите, толерантността, общуването, справянето с гнева и агресията и др. теми, задавани и от самите деца.

Детските правозащитни клубове се базират на принципа за участие на децата, който е основен за философията на Конвенцията на ООН за правата на детето (чл. 31 т.1 и т.2). Участието насърчава децата и младите хора да бъдат въвлечени в процесите и да поемат отговорност. То им помага да замислят и осъществяват проекти и инициативи, чрез които да изразят мнение и да влияят на политиката и практиките, отнасящи до тях.

С подкрепата на фасилитаторите от „Еквилибриум“ организираха и финалния празник, с който да демонстрират на съучениците си, преподавателите и директорите на училищата продуктите от своята работа – послания, оформени в импровизирана книжка, за това какво ги вълнува, как си представят живота в училище, в къщи и на улицата. Класни ръководители и учители получиха копие от детската книжка, както и самите деца – автори от детските клубове. Децата представиха дейността на клуба, благотворителните мероприятия, в които са взели участие. С много игри те въвлякоха съучениците си в темите, свързани с правата и отговорностите и демонстрираха наученото през годината.

Въз основа на дългогодишния си опит и практики, специалистите от „Еквилибриум“ смятат, че в по-голямата си степен, насилието, тормозът сред децата са резултат от системно незачитане на права – в семейството, в училище, в квартала, на улицата. Системното незачитане на права е нещо, на което децата са свидетели и ежедневно между възрастните. Много често незачитането на правата на децата от страна на възрастните е облечено в много и най – различни оправдания. Например: „Това е за твое добро“; „Така е в живота и трябва да се научиш от сега“; „Аз съм възрастния, ти трябва да ме слушаш и уважаваш“; „ Такива са правилата и точка“ и др.

Много често правилата, които възрастните въвеждат към децата не са съобразени с техните нужди, специфични особености и потребности и най-вече с тяхното мнение. Правилата не се обясняват, а се налагат. А правила, които нарушават права интуитивно биват игнорирани от децата. Те предизвикват у тях съпротиви, бунт и реакции, които много често се определят като прояви на агресия и насилие. Често агресията от страна на децата към техни връстници е предизвикано от гняв, произтичащ именно от нарушаване на техните права от възрастните, който се увеличава от безсилието на децата да се защитят. Това се предава като модел на поведение между тях.

Правата са рационални и са базисните гаранции, че никой няма да страда. Работата в тази посока с родители и образователна система трябва да е системна и повсеместна, за да имаме спокойни и успешни деца.