• English
  • български

P1100485Две събития, проведени в гр. Тетевен на 27-ми юли и в София – на 28-ми юли 2011, бяха кулминацията на проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи за деца в Тетевен и изграждане на алтернативни услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)”.

Проектът се реализира от СНЦ „Еквилибриум” и „Надежда и дом за децата” (Великобритания) с финансовата подкрепа на „Тръст за изоставените деца на България” (Великобритания), спонсорство от САНДВИК (България) и на базата на съответните споразумения за сътрудничество с община Тетевен, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Държавна агенция за закрила на детето.

На събитията се състоя премиерата на „Променени съдби” – вълнуващ разказ за затварянето на дома, представен под формата на 2 продукта – книжка „джобен формат”, публикувана на български и английски език, и филм, създаден от медийните партньори на „Еквилибриум” – Арена Медиа. В книжката е описан накратко моделът, който бе следван при затварянето на институцията в Тетевен – елементите на оперативния план, най-важните финансови и управленски критерии, поуките от проекта. 30-минутният филм показва интересни кадри от основните етапи (включително официалното откриване на новия Център за обществена подкрепа), както и интервюта с основните заинтересовани страни и бенефициентите на проекта.

Тетевен

Събитието в Тетевен бе в залата на общината, а негов домакин – заместник-кметът г-н Борис Врабевски. Много подходящо бе първото излъчване пред публика на „Променени съдби” да е точно в Тетевен, тъй като голяма част от героите във филма са местни личности, чиято смелост и ангажираност с каузата направиха възможно затварянето на този дом за бебета. Изключително важен е приносът на кмета на Тетевен Николай Павлов и неговите заместници, на екипа на дирекция „Социално подпомагане” и на отдела за закрила на детето. Същевременно проектът оказа значително влияние върху професионалния живот на персонала на институцията, като някои от тях днес вече работят в новия Център за обществена подкрепа (ЦОП). Дейността на ЦОП бе представена накратко от психолога в Центъра, а след изказването на Петя Чикулова, ключов социален работник с неоценим личен принос към проекта, за присъстващите не остана никакво съмнение по отношение на нейните емоционални инвестиции и отдаденост на работата с децата и семействата. Местният координатор по проекта, Цветан Димитров, също бе сред публиката на 27-ми юли и сме доволни, че се включи в малката група от Тетевен, която участва в събитието в София на следващия ден.

Арена Медиа заснеха презентацията в Тетевен.

София

Около шестдесет души бяха наши гости в Best Western Сити Хотел в София, и заедно отпразнувахме кулминационната точка на проекта за закриване на ДМСГД Тетевен. Домакини бяха Галина Бисет, регионален мениджър за Централна и Източна Европа на „Надежда и дом за децата”, заедно с Георги Симеонов, програмен директор на „Надежда и дом за децата” в България.

Британското посолство в София подкрепяше сериозно проекта от самото му начало и Стюарт Питърс, заместник-посланик, откри събитието, предавайки поздравленията на екипа на посолството и на британското правителство за всички, които активно участват в процеса на деинституционализация на децата в България.

След Стюарт към присъстващите направиха своите обръщения трима представители на българското правителство – Десислава Димитрова, заместник-министър на здравеопазването, Деяна Костадинова, заместник-министър на труда и социалната политика и Надя Шабани, председател на Държавната агенция за закрила на детето.

В програмата бяха включени няколко важни презентации:

  • д-р Дейлия Поп, програмен директор на „Надежда и дом за децата”, очерта неприемливите финансови последствия при инвестиции в институционалната грижа, като ги сравни със стратегически инвестиции в областта на превенция, подкрепа на семейството и услуги, базирани в общността, които дават по-добри резултати за децата в дългосрочен план;
  • Цвета Ненова и Димитър Липовански от Арена Медиа представиха филма за затварянето на ДМСГД Тетевен, след което той бе прожектиран за аудиторията. За Цвета и Дидо денят беше натоварен – през цялото време те снимаха и интервюираха гости и участници в събитието;
  • Галина Бисет, Регионален мениджър за Централна и Източна Европа на „Надежда и дом за децата”, представи 8-те ключови членове на екипа за изпълнение на проекта;
  • Лиляна Ротару, директор на „Деца, семейства, общности” – организацията-партньор на „Надежда и дом за децата” в Молдова, говори за програмата, която изпълняват в момента – за закриване на общинската институция за бебета в Кишинев, по модел, подобен на приложения в Тетевен, но адаптиран към местните икономически, демографски и политически обстоятелства.

Събитието завърши с дискусия, фасилитирана от Георги Симеонов, който също така очерта и ролята, която „Надежда и дом за децата” ще изпълнява в процеса на деинституционализация на децата в България – причината, поради която организацията открива свой представителен офис в страната.

„Еквилибриум” ще продължи да предоставя техническа подкрепа за развитието на услуги, базирани в общността. Нашите приятели от Арена Медия ще продължат да ни помагат с поддържането на визуален архив на тази новаторска инициатива.