• English
  • български

Обединени детски услуги  „Слънчо“ – Русе изказва дълбоката си признателност към щедростта, човешката отзивчивост и чувството за благотворителност на сем. Десислава и Теодор Пеневи, както и техни приятели и познати, които осигуриха подаръци и коледен дух на децата със специални потребности, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа. Вие не просто подарихте празник, Вие дарихте надежда. Вие сте истински Герои. Вие сте Любов в действие. „Еквилибриум“ благодари за Вашата доброта и състрадателност.