• English
  • български

Опитът на „Еквилибриум“ в деинституционализацията и в управлението на качествени социални услуги за деца и семейства беше повод сдружението да бъде поканено да участва в международния форум „Деца в семейства“ (16-18 август), организиран от „Надежда и домове за децата“ – Великобритания и Фондация „Миракъл“.

Събитието беше подкрепено от Лондонското бизнес училище, което предостави пространство за форума. Изпълнителният директор на „Еквилибриум“ – Галина Бисет, обмени опит с колеги от 25 неправителствени организации, ангажирани с практическото изпълнение на програми за деинституционализация на деца, от Европа, Азия и Латинска Америка. Всички участници се обединиха около разбирането, че институционалната грижа за деца е неприемлива и всички усилия трябва да се насочат към създаването или реформирането на системи за закрила на детето, в които няма институции. В работната група за Европа Галина разказа как се случва реформата по деинституционализация в България, както и за ролята на „Еквилибриум“ при закриването на всички домове в област Русе и приноса на сдружението в национален мащаб – какво е проработило, научените уроци и какво предстои. Сред участниците, България беше една от малкото държави, които почти са закрили всичките си институции за деца и в тази връзка е ценен източник на опит във всичките измерения и етапи на процеса. След споделянето на постижения и силни страни участниците бяха насърчени да работят по очертали се 5 теми, в отговор на въпроса какво е необходимо за създаване на глобално движение, което ще доведе до това институциите за деца да останат в историята: визия, послания, готовност, сътрудничество и средства.

„Еквилибриум“ ще продължи да участва и да подкрепя последващите действия на участниците във форума, предоставяйки своето регионално и национално ноу-хау за включване на практиците в международния дебат как да бъдат изпълнени от всяка държава Насоките на ООН за алтернативната грижа за децата, приети преди 9 години.