• English
  • български

318190_364857880244386_20514099_nНа 22 май 2012 г. Дейвид Бисет и Елица Великова представиха СНЦ Еквилибриум в заключителния етап на Международна конференция по проблемите на аутизма „Утвърдени терапевтични подходи и европейски законодателни практики, подпомагащи лицата от аутистичния спектър”, провела се в престижната болница „Токуда”, София.

Събитието, всъщност, започна на 20 май и се осъществи от Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”, Сдружение „Тацитус” и Асоциацията на ресурсните учители в България НАРУ. Целта беше да се проучат най-добрите международни практики, свързани с грижата за деца и специалното образование от гледна точка на човешките права, а ключови говорители по време на първите два дни бяха световно утвърдени специалисти в сферата на Ерготерапия (Maude Le Roux от Франция) и Специални образователни потребности (Dr. Diane Fraser, САЩ).

Публиката беше привлечена от сферата на социалните услуги, образование и медицинска практика, а представители на българското правителство направиха презентации при откриването на събитието, както и в началото на заключителната дискусионна кръгла маса, в която участваха Дейвид и Елица.

На база прекия опит на Еквилибриум в грижата за деца с увреждания и образователните политики, Дейвид беше поканен да направи 30-минутна презентация по време на заключителния ден. Останалите говорители бяха Омбудсмана на Република България, представители на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Министерство на образованието, младежта и науката, УНИЦЕФ и неправителствени организации, работещи с или в полза на деца с увреждания.

Дейвид се отклони от избраната му тема (Аутизмът в Ерата на комуникациите. Или това е Ерата на синдромите?). Вместо това той импровизира и представи пример за „цапаща (мръсна)” игра. Показа как обгрижващият персонал, с най-добри намерения, твърде често лишава децата с увреждания от правото им да се самоизразяват спонтанно и по този начин пропуска възможността да наблюдава и отбелязва техните способности и интелект.

Ерготерапията, всъщност, е непозната професия в България и квалификацията на Елица я направи почти известна.