• English
  • български

В резултат от дейностите по закриване на дома за медико-социални грижи за деца в гр. Тетевен, СНЦ Еквилибриум изгради силни взаимоотношения със социалните услуги в малкия град Червен бряг, където специалисти от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Русе осигуриха както обучение, така и техническа подкрепа за развиването на нови услуги (Център за обществена подкрепа).

По заявка на екипа на Дневен център за деца и младежи с увреждания подготвихме програма за професионално консултиране, супервизия и обучение относно специфичните проблеми, свързани с агресия, самонараняване (автоагресия) и справяне с разрушителното влияние на хиперактивността.

На 19 и 20 май Дейвид и Елица осигуриха първата фаза на практическото обучение за всички членове на екипа (включително помощния персонал).

Много психични заболявания и личностни разстройства се свързват с повишен риск от агресивно поведение. В някои случаи хора с увреждания или обучителни затруднения могат да бъдат агресивни в резултат от трудностите, които изпитват и/ или произтичащата фрустрация (чувство на безсилие). Дейвид успя да направи прифил на някои от децата в контекста на техните ежедневни графици, рутинни дейности и групова динамика, неща, които биха могли да предизвикат агрессия, и осигури практически съвети за това, как да се реагира или дори да се избегне такава ситуация.

В ролята си на ерготерапевт Елица представи ППП-модела (ABC method) за идентифициране на причините, водещи до предизвикателно поведение, и проведе оживена практическа сесия за сензорна стимулация и (много) цапаща игра. Това беше обвързано с представяне на ползите от цялостен репертоар от техники, включващи музика и ритъм, аритмична (алфа) музика, ароматерапия, потапяща терапия („наводняване” или заливане на сетивата със стимули и разнообразие от дейности на открито, сред природата), които могат да повлияят положително на предизвикателното поведение.

Дейвид и Елица ще се върнат в Червен бряг през октомври, за да обърнат по-детайлно внимание на хиперактивността и възможните причини за нейната поява. През това време експерти на Евилибриум ще продължат изпълнението на програмата в сферата на професионалното консултиране и супервизия.