• English
  • български

Вземайки едно от най-важните решения в живота си, София и Атанас, мислят как да помогнат на други хора в нужда. Отправят молба към гостите на сватбеното си тържество, определените от тях средства за цветя, да бъдат предоставени за нуждите на децата с увреждания от Обединени детски услуги „Слънчо” – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа и Дневен център за деца и младежи с увреждания, управлявани от СНЦ „Еквилибриум”.

На 04.06.2021 г. младото семейство Шурелови връчиха сумата от 600 лв. на директора на ОДУ „Слънчо” Милена Неделчева, като с тях ще бъдат закупени електростимулатори за двете услуги, пособия за работа с децата и сензорни модули.  Екипът на СНЦ „Еквилибриум” желае на младоженците да бъдат здрави и много щастливи в съвместния си път като семейство!