• English
  • български

Период на изпълнение: 1 юни 2021 г. – 30 септември 2022 г.

Източник на финансиране: Швейцарската фондация за благотворителност (чрез програмата „Мечтата на Таня“ в България)

Роля на организацията: Изпълнител

Основни цели: Планирането на социални услуги не може да бъде адекватно, ако нашето разбиране за местните общности и развитието на семейните/социалните предизвикателства са слабо разбрани. На първо място, този проект е предназначен да даде възможност на хората, засегнати от процеса на деинституционализация (възрастни и деца), да действат като самозастъпници, така че ясно да изразят своите нужди и стремежи. След това тези лица ще бъдат насърчавани и подкрепени да предприемат инициативи в своите общности, предназначени да насочат вниманието към важни проблеми за тях самите. По този начин доставчиците на услуги ще могат да ползват конкретна информация за своите клиенти и общностите, в които работят. Това ще послужи за планиране и развитие на услуги за подкрепа на семейството. Целта е вземането на решения от институциите да става по-близко до социалните нужди на хората.